ทิศของลม
ตามคำกล่าวที่ว่า บุคคลใดกระทำสิ่งใด ย่อมมาจากความคิดและจิตใจแบบนั้น
บุคคลกระทำความดี ย่อมเป็นเพราะ ความคิดและจิตใจที่ดี ฉันใด
เหตุที่บุคคลกระทำความชั่ว ย่อมมาจากจิตใจที่ชั่ว ฉันนั้นเหมือนกัน
เปรียบดังกระแสลมแห่งทิศ ทั้ง4
ขึ้นชื่อว่ากระแสลมเหนือ ย่อมพัดมาจากทางทิศเหนือ
กระแสลมใต้ ย่อมพัดมาจากทิศทางใต้
กระแสลมตะวันออก ย่อมพัดมาจากทิศตะวันออก
กระแสลมตะวันตก ก็ย่อมต้องพัดมาจากทิศตะวันตกเช่นกัน
บุคคลกล่าวโทษโชคชะตา เป็นผู้ทุกข์ยาก
บุคคลกล่าวชื่นชมโชคชะตา เป็นผู้มีความเสวยสุข
แต่เหตุทั้ง 2 กับเกิดจากกระแสลมแห่งวาสนา ดังคำกล่าวที่ว่า
ทิศแห่งโชคชะตา ล้วนเป็นไปตามกระแสลมแห่งวาสนา
อันวาสนาบุคคลได้กระทำลงไปแล้วในชาติก่อน
ผู้ให้ทานแก่ผู้ยากไร้ด้วยจิตที่เมตตาในชาติก่อน ย่อมได้เสวยโภคทรัพย์นั้นๆ ตามกระแสลมแห่งวาสนาที่ทำมา
อันคนตระหนี่ถี่เหนียว ย่อมสร้างกระแสลมแห่งความขาดแคลนให้ในภพชาติต่อๆไป
แต่กระแสลมแห่งความทุกข์และสุขที่แท้จริง กับไม่ได้เกิดตามกรรมที่บุคคลเหล่านั้นสร้างมา
กระแสลมแห่งความทุกข์และสุขที่แท้จริง กับไม่ได้เกิดจากทิศแห่งโชคชะตาและสายลมแห่งวาสนา เช่นกัน
กระแสลมแห่งทุกข์และสุขที่แท้จริง กลับเกิดจากทิศของบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้กำหนด
กระแสลมแห่งทุกข์ เกิดขึ้นเพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ขาดปัญญาในการมองเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง
สิ่งนี้เรียกว่าทุกข์ สิ่งนี้คือสาเหตุแห่งทุกข์ สิ่งนี้เรียกว่าการดับทุกข์ สิ่งนี้เป็นหนทางแห่งทางดับทุกข์
บุคคลมีปัญญารู้แจ้งแล้ว ย่อมหลีกเลี่ยงกระแสลมแห่งทุกข์ไปได้ฉันใด
บุคคลเหล่านั้นก็ย่อมเข้าถึง กระแสลมแห่งสุขที่แท้จริงได้เช่นกัน
อันบุคคลทั้งหลาย จงเลือกหนทางแห่งกระแสลม เหล่านั้นด้วยปัญญาอันรู้แจ้งเถอะ..
สามารถติดตามได้ที่ facebook #ถ้าใจเราดี.อะไรๆก็ดีไปหมด
ความคิดเห็น
หัวเราะให้กับชีวิต 555
ครับถ้าใจเราดี ก็จะเลือกกระแสร์ลมแห่งความดีและความสุข
5 ส.ค. 2020 เวลา 16:00
Patt Photos Technique idea💕{°•Page•°}
ถ้าใจเราดี อะไรๆก็ดีไปหมด
14 เม.ย. 2020 เวลา 03:11
Happiness D.I.Y. by Schoko
วันนี้บ้านพี่ไม่มีลมเลยค่ะน้องใจดี ❤️
10 เม.ย. 2020 เวลา 15:42