โพสต์

ว่าด้วยเรื่องประชากรไทย
1. อัตราการเพิ่มของประชาการไทยต่ำสุดเป็นอันดับ 7 ของโลก คือ 0.25% และมีแนวโน้มต่ำลงไปเรื่อย ๆ (ถ้า % ติดลบแปลว่าคนเกิด < คนตาย)
2. ผู้หญิงไทย 1 คน ตกลูกกี่คน ตลอดชีวิต
, ตอบ 1.5 คน ต่ำสุดเป็นอันดับ 9 ของโลกเลย, แปลว่า พ่อ 1 คน บวก แม่ 1 คน แทนที่จะมีลูกเป็น 2 คน กลายเป็นว่ามีลูกแค่คนครึ่ง, วิธีแก้ ไม่ยาก บังคับ (หรือเปล่า) ให้ผู้ชายมีเมีย 2 คน คือ
-> พ่อ ก. + แม่ ข. = ลูก 1.5 คน ....(1)
-> พ่อ ก. + แม่ ค. = ลูก 1.5 คน ....(2)
(1) + (2)
-> พ่อ ก. + แม่ ข. + แม่ ค. = ลูก 3 คน
-> 3 คน (ตายไป) = 3 คน (ทดแทน)
จบ !
3. อายุเฉลี่ยของคนไทยเท่ากับ 40 ปี ต่ำสุดเป็นอันดับ 6 ของโลก, นั่นแปลว่าถ้าเอาตัวเลข 40 ปี เป็นเกณฑ์ อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยยาวไปถึง 80 ปี เลยเบอะ, ทีนี้ ครั้งหน้าถ้าจะวางแผนเกษียณ อย่าลืมใช้ตัวเลข 80 นะจ๊ะ ตังค์หมดแต่ยังไม่ตาย shift หายยันเหลน นะเออ
ขอได้รับความขอบคุณจาก worldometers.info
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้