ทิศของลม..ของถ้าใจเราดี.. อะไรไก็ดีไปหมด😊ส่วนผม.. ลมเปลี่ยนทิศ
ทิศของลม
ตามคำกล่าวที่ว่า บุคคลใดกระทำสิ่งใด ย่อมมาจากความคิดและจิตใจแบบนั้น...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
กลอนพาไป
Good เลยครับ
14 เม.ย. 2020 เวลา 08:37
10 เม.ย. 2020 เวลา 09:06