โพสต์

สรุปมาตรการเข้มจังหวัดแพร่ วันที่ 10-17 เมษายน 2563
1. ตรวจรถทุกคัน ตรวจทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ของวันที่ 10 ถึงเวลา 22:00 น. ของวันที่ 17 เมษายน
2. ประชาชนทั่วไป เดินทางออกนอกจังหวัดได้ ไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อบุคคลนั้นกลับเข้าสู่จังหวัดแพร่ต้องถูกกักตัว 14 วัน...อ่านต่อ
ความคิดเห็น

บ้านสุขโบราณ 🔔 ผสานอักษร

ติดตามครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
18 เม.ย. เวลา 15:28

กลอนพาไป

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
14 เม.ย. เวลา 08:41