โพสต์

“ไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish flu)” ไข้หวัดที่คร่าชีวิตคนกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก
ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัส Covid 19
แล้วในอดีต เคยเกิดภาวะโลกระบาดเช่นนี้หรือเปล่า?
“ไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish flu)” คือเหตุการณ์นี้ครับ
ไข้หวัดใหญ่สเปนได้ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในปีค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 1 และส่งผลต่อชีวิตมนุษย์กว่า 1 ใน 3 ของโลก และแพร่ระบาดไปทั่ว มีผู้เสียชีวิตกว่า 50 ล้านคน
กว่าโรคนี้จะสลายไปในช่วงปลายปีค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) ไข้หวัดใหญ่สเปนก็ได้รับการบันทึกว่าเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคนี้เกิดมาจากอะไรกันแน่
แต่ที่แน่ๆ คือสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้โรคนี้ระบาดไปทั่ว เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของทหารในกองทัพ ความใกล้ชิดของทหาร และถึงแม้ผู้นำแต่ละชาติจะพยายามปกปิดเรื่องความร้ายแรงของโรคเพื่อไม่ให้กระทบกับขวัญกำลังใจทหาร แต่โรคนี้ก็ได้สร้างความสูญเสียไปทั่ว และสเปน ก็เป็นชาติแรกๆ ที่รายงานเรื่องไข้หวัดนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ไข้หวัดสเปน”
ได้เกิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดของโรคนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ว่าโรคนี้เกิดขึ้นในค่ายทหารอังกฤษในฝรั่งเศส หรือเกิดจากแรงงานจีนที่เดินทางเข้ามาในยุโรป
ช่วงเวลาที่ร้ายแรงที่สุดคือช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) แค่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา อายุขัยเฉลี่ยของผู้คนก็ลดลงจาก 51 เหลือ 39 ปีเท่านั้น
ไข้หวัดใหญ่สเปนได้หายไปในช่วงฤดูร้อนปีค.ศ.1919 (พ.ศ.2462) โดยพรากชีวิตคนไปราว 2.5% ของประชากรโลกขณะนั้น เป็นจำนวนกว่า 50 ล้านคน
เป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของโรคระบาดที่น่าเรียนรู้
ความคิดเห็น

ชัยณรงค์ รักษรเงิน

เหมือนกับว่าชาวสเปนไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เอาเสียเลย
16 เม.ย. เวลา 14:41
1

Danupon Mankong

ติดตามครับ 🙏
16 เม.ย. เวลา 11:49
1

phrum pakdee

ปัจจุปันคงไม่ถึงขนาดนั้นแน่นอน
16 เม.ย. เวลา 10:40
1