โพสต์


เทียบชัดๆ แม่น้ำคงคา ก่อน - หลัง Lockdown ประเทศอินเดีย
"แม่น้ำคงคา" แม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวกว่า 2,525 กม. เป็นที่รู้จักของคนไทย ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านเมืองน้อยใหญ่มากมาย จนกระทั่งมาถึงเมือง "พาราณสี" ในรัฐอุตรประเทศ ที่ซึ่งเป็นดินแดนศักสิทธิ์ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู อย่างที่หลายคนรู้กันว่า แม่น้ำแห่งนี้เป็นแม่นำที่ถูกใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ มากมายตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้แม่น้ำคงคาถูกใช้งานอย่างหนักจนติดอยู่ในลิสต์อันดับแม่น้ำที่สกปรกที่สุดในโลก
matichon.co.th
แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในอินเดีย และมีมาตรการสั่ง Lockdown ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนไม่สามารถมารวมตัวกันที่แม่น้ำแห่งนี้ได้เหมือนเคย ภาพที่ปรากกฎคือ แม่น้ำแห่งนี้กลับมาใสสะอาดอย่างเห็นได้ชัด ใสมากถึงขนาดมองเห็นพื้นของแม่น้ำที่แต่เดิมทีเต็มไปด้วยสารแขวนลอยและตะกอนดินที่ปกคลุมจนสีน้ำขุ่นดำ
Ganga river - Picture of Hotel Swagat Palace, Haridwar - Tripadvisor
ภาพนี้ถูกโพสต์ลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของ นาง Sonal Goel ผู้อำนวยการการขนส่งมวลชนแห่งนครหลวงคุร์เคาน์ (GMCBL) และผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาเมืองแห่งนครคุร์เคาน์ เผยให้เห็นความแตกต่างของแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองคุร์เคาน์ รัฐหรยาณา ที่กลับมาใสสะอาดอย่างที่ใครหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดชีวิต
Twitter : Sonal Goel
Twitter : Sonal Goel
Twitter : Sonal Goel
Twitter : Sonal Goel
แม่น้ำคงคาในช่วงก่อนการประกาศปิดประเทศ ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของโลกที่มีมลพิษปนเปื้อนสูงที่สุดแห่งหนึ่ง โดยข้อมูลจากจากสำนักควบคุมมลพิษรัฐแห่งชาติของอินเดีย (Central Pollution Control Board) ระบุว่าค่ามลพิษในแม่น้ำคงคาสูงจนไม่สามารถใช้อาบหรือดื่มได้ มีการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำสูงถึง 40,000 MPN ( Mlost probable number) ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มสูงถึง 22,000 MPN ซึ่งเกินจากค่าที่กำหนดไว้ ที่ไม่ควรเกินที่ 500 MPN นอกจากนี้ยังพบสารพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากทั้ง ปรอท แคดเมียม สารหนู ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักต่างๆ
The CSR Journal Clean Ganga: Holy river, unholy practices - The CSR Journal
แต่หลังจากที่รัฐบาลอินเดียมีมาตรการปิดประเทศ ประชาชนไม่สามารถออกมาทำกิจกรรมได้ตามปกติ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ริมฝั่งแม่น้ำได้หยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวนั้น ทำให้ค่ามลพิษในแม่น้ำคงคาบางส่วนดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยมลพิษในน้ำลดลงถึง 1 ใน 5
Problems for River Ganga Persist Despite ODF Status iamrenew.com
คุณภาพของน้ำสามารถกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดื่มกินได้ รวมทั้งขยะพลาสติกและซากศพของมนุษย์ที่เกิดจากการประกอบพิธีทางศาสนาได้หายไปเกือบทั้งหมด ซึ่งตลอดลำน้ำสายนี้ในบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 36 จุดนั้น มีถึง 27 จุด ที่คุณภาพน้ำกลับมาอยู่ในระดับดีมากจนสามารถเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำได้
Twitter : Being Bhagirath
ทั้งนี้ในช่วงเวลาปกติ แม่น้ำคงคาต้องรับบทหนักจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การรับน้ำเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งขยะพลาสติกและซากศพต่างๆ ที่มีมากถึง 540 ล้านตันทุกปี
The History And Mythology Of The Ganga River | Travel destinations
ไม่เพียงแค่คุณภาพน้ำที่ดีขึ้น คุณภาพอากาศก็ดีขึ้นตามไปด้วย เพราะฝุ่นควันจากยวดยานพาหนะและการเผาไหม้ลดลง จนท้องฟ้าที่เคยขมุกขมัวก็กลับมาสดใส ในบางพื้นที่ของอินเดียที่ไม่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้จากการที่ฝุ่นควันพิษ PM 2.5 ปกคลุมอยู่ ก็กลับมามองเห็นได้ในรอบหลายสิบปีอีกด้วย
ทั้งนี้มาตรการ Lockdown ของอินเดียได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
สะกิดใจ ให้ใฝ่รู้
นั่นเป็นการแสดงให้เห็น อย่างชัดเจนว่า วัฒนธรรม ในปัจจุบัน เป็นไปแบบ หลวม ๆ มีธุรกิจ เข้ามาพัวพัน จน กลายเป็น ความโฉ่งฉ่าง มากกว่า จะเป็น ความศรัทธา จากใจจริง เหมือน ลอยกระทง ในบ้านเราไง
19 เม.ย. เวลา 10:35
phrum pakdee
เป็นโรคระบาด ที่มีความรุนแรง และรวดเร็ว
18 เม.ย. เวลา 17:16
Dao_M
ในวิกฤต มีโอกาส ให้เราได้เห็นภาพที่ตลอดชีวิตอาจไม่มีโอกาสได้เห็น ถ้าไม่เกิดสถานการณ์นี้
18 เม.ย. เวลา 12:31
จิตตวิสุทธิพงศ์ 💕 |JITTAWISUTTHIPHONG|
...ให้ธรรมชาติได้พักผ่อน😶💕
18 เม.ย. เวลา 00:00
1
ธรรมทันธีร์
คุณพระคุณเจ้า!! 😂 ทำให้เรารู้เลยว่า ไม่มีอะไรสายเกินแก้ ขอเพียงเราร่วมมือร่วมใจกัน
17 เม.ย. เวลา 13:10
ธรรมะพาสุขใจ
แม่น้ำอัศจรรย์จริงๆ
17 เม.ย. เวลา 10:03
ธรรมะพาสุขใจ
แม่น้ำอัศจรรย์จริงๆ
17 เม.ย. เวลา 09:57
1
MS
น้ำใสเลยค่ะ
17 เม.ย. เวลา 08:57
mario_kung
โลกได้กลับมาหายใจอีกครั้ง
17 เม.ย. เวลา 08:15
รัน รันยา
อยากเห็นเมืองไทยเราว่าเป็นไงบ้าง
17 เม.ย. เวลา 04:29