โพสต์


รู้จัก บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์
ให้มันรู้ซะบ้างว่า “คนไทย” ก็ “ทำได้”
บริษัทไทย ผลิตชุดตรวจโควิด-19 ได้เอง
เพื่อนๆ ที่ตามข่าวโควิด-19 พอได้ยินว่าไทยโชว์ป๋า จะบริจาคชุดตรวจโควิด-19 ให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ก็อาจเกิดความคิดว่า
อะไร(ว่ะ) ตรวจในประเทศเยอะพอแล้วหรอ?
ชุดตรวจมีพอแล้วหรอ?? ถึงไปบริจาคให้ชาวบ้าน??
แต่จริงๆ แล้วพอดูข้อมูลต้องบอกว่า ไทยเราผลิตชุดตรวจได้เองแล้วนะ
ที่จะบริจาค 10,000 ชุดนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
(และน่าจะส่วนเกินความต้องการใช้งาน) ของที่ผลิตได้
และหากคิดต่อ การที่เราช่วยเพื่อนให้ตรวจโควิด-19 ก็เหมือนกับช่วยเหลือตัวเองนั่นแหล่ะ เพราะถ้าประเทศเพื่อนบ้านมีคนติด เราก็ซวยอยู่ดี
และแอดมินก็คิดเอาเองว่าเป็นการโปรโมต (ขายสินค้า) ไปในตัว
ถ้าเค้าใช้แล้วดี (เห็นผลสำเร็จ) จนเกิดความมั่นใจ และกล้ากลับมาสั่งชุดตรวจเพิ่ม อันนี้ win-win
โดยชุดตรวจนี้ ทาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)นำโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมมือกับทาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ในการคิดค้นพัฒนา และผลิตออกมาได้สำเร็จ
ดร.สุวิทย์ Cr. สยามรัฐ
พอเห็นชื่อก็อาจมีคนสงสัยว่า สยามไบโอไซเอนซ์ นี่คือบริษัทเอกชนรึเปล่า?
แล้วทำไมถึงได้มาทำชุดทดสอบ โควิด-19
แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่า บริษัทนี้ถือเป็น “ของขวัญจากพ่อหลวงบนฟ้า”
ที่ทรงมอบให้ประชาชนชาวไทยเลยหล่ะ
เป็นการทำดีแบบปิดทองหลังพระ ไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่…
(คนก็เลยไม่ค่อยรู้จักทั้ง ดร.สุวิทย์ และบริษัท)
บทความนี้เราลองไปดูความเป็นมาเป็นไปของ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ และชุดตรวจโควิดกัน
หากพร้อมแล้ว ไปติดตามกันเลย
════════════════
ช่วย SMEs นำเข้า ส่งออก
════════════════
1) บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2552
โดยเกิดจากพระราชปณิธานของ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัส ในเรื่องสุขภาพของประชาชน ไว้ว่า
“คน คือปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความพอมี พอกิน”
จึงทรงให้ความสำคัญในการ “ฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของประชาชน” เพื่อการพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติ
2) เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ประกอบด้วย ๒ บริษัทหลัก คือ
หนึ่ง บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีการวิจัย พัฒนาและผลิตครบวงจร ตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ จนถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
สอง บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขายทั้งในประเทศและส่งออก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Cr. Facebook SiamBioscience
3) บริษัทเน้นการพัฒนายาในหมวดหมู่ “ยาชีววัตถุ” หรือ ยาไบโอฟาร์มา
“ยาชีววัตถุ” เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันยังผลิตจากการใช้เทคโนโลยีการตัดต่อทางพันธุกรรม เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA หรือ rDNA)
ตัวอย่างยา เช่น การผลิตยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว เป็นต้น โดยเริ่มการผลิตและการขายในปี พ.ศ.2559
และผลงานล่าสุดก็คือ วิจัยและพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
4) โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตชุดตรวจโควิด-19 ได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้โครงการ BCG-Health ของ อว. เป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท ร่วมกับเงินลงทุนจากบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 65 ล้านบาท
5) โดยทางคณะฯ ได้ส่งมอบชุดตรวจไป 20,000 ชุดในวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา และจะส่งมอบ 100,000 ชุดภายในเดือนเมษายนนี้ โดยมีเป้าหมายใหญ่จะผลิตให้ครบ 1 ล้านชุด ภายใน 6 เดือน
ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ และสามารถส่งไปช่วยเพื่อนบ้านได้อย่างไม่มีปัญหา
6) สำหรับชุดตรวจโควิดนั้น ข้อมูลจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันมีชุดตรวจ 2 แบบด้วยกัน ก็คือ
หนึ่ง Real-time RT PCR เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR ซึ่งเป็นวิธีที่ WHO แนะนำ ป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส โดยวิธีการขูดเก็บเยื่อบุในคอ หรือเยื่อหลังโพรงจมูก ใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง ต้นทุน 2,500-3,000 บาท/ครั้ง มีข้อดีคือ มีความไว มีความจำเพาะสูง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆ ได้
สอง Rapid test ไม่ได้เป็นการตรวจหาเชื้อ แต่เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันในเลือด โดยต้องตรวจหลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ค่าตรวจอยู่ที่ประมาณ 200-500 บาท
Cr. Bangkokbiz
สิ่งที่ทาง อว. ร่วมกับ บริษัท สยามไปโอฯ คิดค้นขึ้นมาคือ แบบที่หนึ่ง Real-time RT PCR ทดแทนการนำเข้าได้
7) สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็คือ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท โดยหากเราไปดูผลประกอบการของบริษัท (มีข้อมูลล่าสุดปี 2561)
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ปี 2559 รายได้ 24 ล้านบาท ขาดทุน 79 ล้านบาท
ปี 2560 รายได้ 83 ล้านบาท ขาดทุน 114 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้ 117 ล้านบาท ขาดทุน 76 ล้านบาท
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
ปี 2559 รายได้ 59 ล้านบาท ขาดทุน 32 ล้านบาท
ปี 2560 รายได้ 158 ล้านบาท ขาดทุน 8.5 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้ 234 ล้านบาท กำไร 4.2 ล้านบาท
ก็ถือว่าแนวโน้มรายได้เติบโต แต่ทางบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
เป็นบริษัทวิจัยฯ และผลิต ต้นทุน Fixed Cost สูงหน่อย คงต้องลุ้นให้ขายชุดตรวจโควิดได้เยอะๆ
แต่ชุดโควิดที่ใช้ๆกันในไทยช่วงนี้ บริษัทและทาง อว. ผลิตแจกฟรีนะ ไม่ได้คิดตังค์
หากในอนาคตสามารถขายชุดตรวจโควิด-19 ไปให้เพื่อนบ้านได้ก็จะดีมากๆ
จะได้นำเงินมาพัฒนามาพัฒนาและวิจัย ซึ่งก็แน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแน่นอน
ส่งท้ายช่วงนี้แอดมินได้อ่านหนังสือ ที่เขียนโดย ลี กวน ยู อดีตนายกฯ สิงคโปร์ เพื่อจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศต่างๆให้มากขึ้น
หลักๆที่ได้เรียนรู้ ก็คือ ลี กวน ยู เน้นเรื่องการพัฒนาคนในชาติมากๆ
นอกจากนี้ วัฒนธรรม ความคิด และความร่วมมือกันของคนในชาติ
ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ ชี้เป็นชี้ตายได้เลย
โดยตัวอย่างความสำเร็จของในการพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 เองในไทยครั้งนี้ ก็ต้องยกเครดิต ให้หัวเรือใหญ่อย่าง ดร.สุวิทย์ ที่บริหารแบบบูรณาการ
จับให้ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาทำงานร่วมกันอย่างลงตัว
นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ช่วยชีวิตคน
ยอดเยี่ยมมากๆ ขอแสดงความนับถือ
Cr. Ryt9
และสิ่งที่ ทั้ง ดร.สุวิทย์, บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด, และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านทำ สอดคล้องกับ พระราชกระแสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุข ความว่า
Cr. Siambiosciences
“True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”
"ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การได้เรียนรู้ แต่เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่างหาก"
ก็เป็นเรื่องราวดีๆ ที่แอดมินเอามาฝาก แชร์ให้เพื่อนๆ ได้รู้ว่า
คนไทย เราก็มีของ และเราก็ทำได้เหมือนกัน!
════════════════
ช่วย SMEs นำเข้า ส่งออก
════════════════
👫 พิเศษสุด! นำเข้าส่งออก สุดขอบฟ้า Marketplace
สำหรับเพื่อนๆ นำเข้า ส่งออก เชิญค้าขายกันได้เลย
❤️ ช่วย SMEs ก้าวไกลไปทั่วโลก
👫 ร่วมกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
พักกาย พักใจ
แม้แต่อยู่บนฟ้า ก็ยังคงทิ้งสิ่งที่คอยดูแลคนไทย เพื่ออยู่คู่คนไทยตลอดไป คิดถึงจริงๆค่ะ ♡♡
10 พ.ค. เวลา 08:29
มุมมอง...ชาวบ้าน🌱🌱
ปรบมือรัว ๆ ค่ะ👏👏🇹🇭
20 เม.ย. เวลา 02:14
Success Journey
ขอให้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ได้ใช้กันอย่างทั่วถึงเลยค่า
19 เม.ย. เวลา 19:33
Let's Drop The Beat
สุดยอดไปเลยครับ ข่าวดีเลยครับ
19 เม.ย. เวลา 16:59
ตามพลอยมา (Ariya ploy_)
เจ๋งไปเลยค่ะ คนไทยเก่งเนอะ 😙♥️
19 เม.ย. เวลา 16:18
พยาบาลวิชาชีพอิสระ💉
อ่านแล้วคิดถึงพ่อหลวงเลยค่ะพี่นำเข้า คนไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะคะ ส่วนเกินที่ให้เพื่อนบ้านไป ถ้าเป็นส่วนที่เกินจริงๆก็เป็นผลดีต่อมิตรภาพค่ะ 😊
19 เม.ย. เวลา 15:24
1
นำเข้าส่งออก สุดขอบฟ้า
ใช่เลยครับ ส่วนที่เกินแบ่งปันให้เพื่อน ไม่ใช่ตั้งใจทำให้มันเกิน พอมันเกินไป ก็จะมีปัญหา แบบทุกวันนี้
19 เม.ย. เวลา 15:40
1
จะเล่าอะไรให้ฟัง🍁
เขียนดี และจบได้คมมากค่ะ
19 เม.ย. เวลา 15:12
1
นำเข้าส่งออก สุดขอบฟ้า
เห็นแบบนี้แล้ว มีหวังแน่นอนครับ ไทยแลนด์
19 เม.ย. เวลา 15:40
1
เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล
ขอบคุณในข้อมูลครับ
19 เม.ย. เวลา 15:00
1
19 เม.ย. เวลา 15:39
1
แม่เฒ่ากิมฮวย
ขอบคุณมากๆค่ะ นำเรื่องดีๆมาแบ่งปันในห้วงเวลานี้...คิดถึงเทวดาบนฟ้า🙏❤🌾
19 เม.ย. เวลา 14:19
1
นำเข้าส่งออก สุดขอบฟ้า
เทวดาบนฟ้า คง ปิติครับ ลูกๆ ยังจดจำคำสอน และปฏิบัติตาม
19 เม.ย. เวลา 15:39
Soongsak Suksangwan
ผลประกอบการขาดทุนทุกปี แต่การขาดทุนนั้นคือกำไร กำไรความรู้ กำไรความสามารถ กำไรทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญ กำไรของสังคม มียาหลายขนานที่ใช้รักษาคนไทยในราคาถูกกว่ายาต่างชาติ
19 เม.ย. เวลา 14:03
5
นำเข้าส่งออก สุดขอบฟ้า
กำไรที่แท้จริงครับ 👍👍👍👍
19 เม.ย. เวลา 15:37
1