น้ำมันถูก ข้าวแพง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้
ปีนี้ สถานการณ์โรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก
ทำให้การดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ที่ชัดเจนที่สุดคือ คนไม่ออกจากบ้าน ไม่เดินทาง...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้