ชอบมาก เพราะไม่่เคยรู้มากอ่น ชื่นชมอเมริกาที่ใ้เมตตาและเลี้ยงเด็กๆจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุุณภาพ
" Babylift Operation " ปฏิบัติการขนย้ายเด็กกว่า 3,000 ชีวิต ที่เวียดนามใต้...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้