ตรงใจที่สุด
“จะเขียนต่อ หรือ เลิกเขียนดี”
ช่วงนี้เกิดวิกฤติต่าง ๆ ในสังคมมากมาย
Covid-19 🦠 ที่กำลังระบาดอยู่ ส่งผลกระทบ
ไปทุกส่วนของประเทศและรุนแรงถึงระดับโลก...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ลูกจ้างรายวัน
ติดตามนะครับ
23 ก.ย. 2020 เวลา 12:38
สำบัดสำนวน
นั่นสิ..จะเขียนต่อ...หรือว่า...ดีนะ...
19 มิ.ย. 2020 เวลา 15:24
อาลัว
จิงค่ะ กำลังเปนยุ่เลย
21 พ.ค. 2020 เวลา 14:00