ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ กลยุทธ์อวตาร ( Avatar Strategy )
กลยุทธ์ เตรียมตัวเดินทางกลางพายุ จนถึงวันฟ้าเปิด
( The Strategies in the turbulent time )...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
Admin 365 Day
น่าดูค่ะ
31 ม.ค. เวลา 08:21