ครม ต่อ พรก ฉุกเฉินอีก 1 เดือน
เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม ออกไป
ชดเชยภายหลัง
และมีแนวโน้มปลดล็อคบางธุรกิจให้เปิดดำเนินธุรกิจได้
การต่อพรก ฉุกเฉิน. ออกไป 1 เดือน
เพื่อสกัด การแพร่กระจายของเชื้อโควิท
แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื่อ จะลดลงมาเหลือจำนวนหลักหน่วย
แต่การเฝ้าระวัง ถือเป็นสิ่งจำเป็น
มีตัวอย่างจากต่างประเทศ
เมื่อปลดล็อค
ตัวเลขผู้ป่วยกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
อดทนอีกนิด
เพื่อให้เราเจ้าสู่ กรีนโซน
มาตรการเลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทั้งเดือนเมษายน ต่อด้วยเดือนพฤษภาคม
ด้วยการระบาดของเชื้อโควิท
เราทำงานอยู่บ้าน
ถ้าหยุดก็ยังอยู่บ้าน ในวันหยุด
ไง ไง ก็ต้องอยู่บ้าน
เลื่อนวันหยุด
ไปหยุดหลังวิกฤตโควิท
ครม คงหวัง หลังวิกฤตโควิท
หากมีมาตรการ ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร
ก็จะทำให้ภาคธุรกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้