โพสต์

5 อันดับหุ้นไทยที่มีมูลค่าสูงสุด
หากพูดถีงตลาดทุน หรือตลาดหุ้น เพื่อนๆหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ก็คือ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทบทั้งนั้น...
วันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่า บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทไหนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Cap) ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Cap) หาได้จาก จำนวนหุ้นชำระแล้ว X ราคาหุ้น(ล่าสุด) หรือหากพูดภาษาบ้านๆ ให้เข้าใจง่ายก็คือ บริษัทที่รวยที่สุดในตลาดหุ้นเมื่อเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบัน ซึ่งวันนี้ผมได้นำหุ้น 5 อันดับมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังดังต่อไปนี้... (ข้อมูล ณ วันที่ 28-4-2563)
1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Cap) : 956,860 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Cap) : 849,999 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจ : ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ
3.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Cap) : 617,588 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"
4. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Cap) : 593,149 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจ : ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส
5.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Cap) : 421,326 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และนี้ก็คือ 5 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด
หากเพื่อนๆ คนไหนชอบ ช่วยกด Like กด Share และกด ติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ทีนี้ ด้วยครับผม
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้