🕰 อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยเปล่าประโยชน์
"Twenty years from now you will be
more disappointed by the things you
didn't do than by the things you did.
- Mark Twain...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
MomNoi❤ก็มัมชอบ
ขอบคุณน้องเอ๋ค่าา เลิฟๆ❤
1 พ.ค. 2020 เวลา 08:34
1 พ.ค. 2020 เวลา 08:58