💐 หากเราพบเจอความสุขที่ไหน จงแบ่งปันออกไป ให้คนรอบข้าง ❤️
🔗 คนเรานั้นเกี่ยวพันโดยไม่เคยพบเจอ
* การพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์​กับคนอื่นย่อมนำไปสู่ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อเรา
.. ความสุขทั้งหมดที่เราเคยเสวยในชาตินี้ ย่อมอาศัยคนอื่น สัตว์อื่น หรือสิ่งอื่นไม...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
Good Stories | ทุกอย่างมีเวลาของมัน
ขอบคุณนะคะ พี่โชโกะ 🙇‍♀️
6 พ.ค. 2020 เวลา 14:30
Schoko’s sharing 💐
ทำงาน DIY แล้วมันเพลินค่ะรฉัตร ลืมเวลา ลืมหิว ลืมง่วงไปเลยค่ะ 😁
8 พ.ค. 2020 เวลา 07:57