เปิด 10 ขั้นตอน ยื่นศาลล้มละลาย ขอฟื้นฟู 'การบินไทย'
.
หลัง ครม.มีมติให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลล้มละลาย และมีมติให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นลงให้ต่ำกว่า 50% เพื่อทำให้การบินไทยมีสถานะพ้นจากรัฐวิสาหกิจ
.
ทางกระทรวงคมนาคมเห็นว่าที่ผ่านมาการบินไทยมีปัญหาทางการเงิน โดยปี 2562 มีหนี้สิน147,352 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 เผชิญวิกฤติโควิด-19 ซึ่งการบินไทยประเมินว่าจะทำให้หนี้สินเพิ่มมาอยู่ที่ 219,798 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ปัญหา เพราะการบินไทยมีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว 
.
ส่อง 3 ข้อเสนอแนวทางเลือกจากกระทรวงคมนาคม และ 10 ขั้นตอนฟื้นฟูกิจการการบินไทย
.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881327
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้