โพสต์

สิ่งที่เรียกว่า Multipotentialite หรือ มนุษย์เป็ด
ลิ้งที่ผมได้บอกไว้นะครับ : https://www.youtube.com/watch?v=QJORi5VO1F8&t=32s
ความคิดเห็น

Jee Nittaya

👍👍👍
22 พ.ค. เวลา 00:13

SAM พา โสด

ขอบคุณครับ 😅
22 พ.ค. เวลา 10:08