โพสต์


สิ่งที่สำคัญกว่าสำเร็จหรือล้มเหลว | ความสุขโดยสังเกต EP.38
.
การทำได้หรือไม่ได้ อาจไม่ใช่สิ่งชี้วัดความสำเร็จหรือล้มเหลวของชีวิต
21:04
ฟังเลย
ความคิดเห็น
Poramee
ผมก็ชอบฟังอันนี้เหมือนกันครับพี่พัทท😁
23 พ.ค. เวลา 23:33
1