เนื่องจากเพจมีสมาชิกใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการติดตามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ร่วมกันในแต่ละคอนเทนต์ ผมเลยอยากชี้แจงจุดยืนบางอย่างของเพจ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบ และเข้าใจบริบทของเพจแห่งนี้ เพื่อไม่ให้คอนเทนต์ในเพจถูกใช้เป็นพื้นที่ระบายอารมณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยปราศจากเหตุผล และความเข้าใจต่อสังคมโลกที่มีความแตกต่างกันในมิติต่างๆ ซึ่งหากใครอยากอ่านบทความหรือติดตามคอนเทนต์ในเพจนี้ อย่างน้อยต้องเปิดใจยอมรับความแตกต่างได้ และไม่ใช้บรรทัดฐานทางสังคมที่ตัวเองคุ้นเคยมาเป็นตัวติดสินว่า อะไรถูกหรือผิด หากเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ หรือหลักสิทธิมนุษยนชน
ทางเพจยังคงยืนยันเสมอว่า เพจแห่งนี้ไม่ได้ต้องการปั่นยอดไลค์ หรือยอดติดตามที่มาจากการสร้างประเด็นดราม่าที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่ต้องการสร้างผู้ติดตามที่มีคุณภาพ ที่พร้อมจะเปิดใจรับและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีเหตุและผล เพราะฉะนั้นหวังว่าผู้ติดตามทุกท่านจะเข้าใจในเจตนารมณ์ของผม และในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันที่มีคุณภาพต่อไป
1
ด้วยความเคารพ จากแอดมิน
ความคิดเห็น
Sukhatai
👍🏻🤝👏
7 ม.ค. เวลา 12:29
482650
👍🤟
27 ธ.ค. 2020 เวลา 11:58
P.Niemchay
เห็นด้วยค่ะ
5 พ.ย. 2020 เวลา 12:53