ปรโลก เป็นอย่างไร ?
ท่านผู้มีปัญญาปราชญ์ ท่านเคยรู้สึกบ้างไหมว่า...สักวันหนึ่ง...ตัวเราต้องหลับตาลาโลกอย่างไม่อาจหลีกหนี...ต้องเดินทางไปสู่ปรโลกโดยไม่มีข้อแม้...แล้วปรโลกเป็นอย่างไร ?
ถ้าจะพูดถึงเรื่อง นรก,สวรรค์,โลกหน้า ก็จะมีผู้คนบอกว่า ถ้า นรก,สวรรค์,โลกหน้า มีจริงงั้นพาไปดูได้ไหม ? แล้วถามกลับไปว่า YESTERDAY กับ TOMORROW มีจริงไหมงั้นพาไปดูได้ไหม ?
เหตุผลที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งนั้น ย่อมเกิดขึ้นภายในใจเราเพียงเท่านั้น
แล้ว ปรโลก เป็นอย่างไรล่ะ ?
มีผู้คนบนโลกมากมายค้นหาพิสูจน์ ปรโลก ว่าอยู่ที่ไหน ด้วยเทคโนโลยีวิทยาการต่างๆ นานา แต่ก็ไม่สามารถค้นหาคำตอบเรื่องนี้ได้ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางพิสูจน์เรื่องนี้ การพิสูจน์เรื่องนี้เห็นจะมีแต่ใน พระพุทธศาสนา เพียงเท่านั้น
ย้อนกลับไปพุทธกาล สมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ ทรงบรรลุคุณวิเศษ 3 ประการอันประกอบด้วย
1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ความรู้ที่ทำให้สามารถระลึกชาติในอดีตนับภพนับชาติไม่ถ้วน
2. จุตูปปาตญาณ คือ ความรู้ที่ทำให้รู้การเกิด ,การตายของสัตว์โลกทั้งหลาย
3. อาสวักขยญาณ คือ ปัญญาหยั่งรู้ที่ปราบกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป
วิธีการพิสูจน์ตามพุทธวิธีนั้นมีอยู่ ปรโลกนั้นมีอยู่จริง นรก, สวรรค์, โลกหน้า มีจริง
ทำให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ เจริญรอยตามพระพุทธองค์มาจนถึงปัจจุบันนี้
แล้วชีวิตใน ปรโลก เป็นอย่างไรล่ะ ?
งั้นไป ปรโลกฝ่ายทุคติ ก่อนแล้วกัน ก็คือ นรก นั่นเอง
ชีวิตความเป็นอยู่ อายุขัย และเวลาใน นรก เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน นั้นก็แปลว่า ไม่มีความสุขสบายเลยแม้เสี้ยวนาที อายุขัย และเวลานั้นยาวนานมากๆ ยาวนานจนมนุษย์บนโลกมีความเชื่อว่า เชื่อไม่หมด ก็คือ ความเชื่อมันยาวนานมากจนเหลืออยู่ จึงเป็นที่มาของคำว่า เหลือเชื่อ บุคคลผู้ทำอกุศลกรรมไว้มากทั้งหลาย ไม่เว้นล้วนต้องไปเสวยผลอกุศลกรรมในสถานที่นั้น
แล้ว สวรรค์ เป็นอย่างไร ?
ชีวิตของ ปรโลกฝ่ายสุคติ เป็นชีวิตที่เสวยผลบุญ ของบุคคลผู้ที่ประกอบกุศลกรรมเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์ อายุขัย และเวลาก็ไม่ยาวนานมากนัก เมื่อเทียบกับปรโลกฝ่ายทุคติ บุคคลผู้ชอบใจในการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ หมั่นทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอยู่ไม่ขาด มีใจชุ่มอยู่ในบุญเป็นปกติ เมื่อถึงเวลาเดินทางสู่ ปรโลก ก็จะเดินทางอย่างองอาจดั่งพญาราชสีห์
GL 102 ปรโลวิทยา ( The Hereafter )
กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ประสานงาน DOU
DOU - 062-620-9090
Line : @dou-us
Website : www.dou.us
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้