โพสต์


“แนะนำ24หนังสือ จาก Havana, Cuba”
ตอนนี้ผมนั่ง ดื่มช็อคโกแล็ตร้อน อยู่ที่ร้านกาแฟย่าน Old Havana ที่ Ernest Hemmingway มานั่งเป็นประจำตอนเขียน The Old Man and The Sea ✍🏻
เปิดดูข่าวที่บ้านแล้วก็มีแต่เรื่องให้ถอดถอนหายใจเลยเปลี่ยนจากดูข่าวมาดูหนังสือดีกว่าครับ 💆🏻♂️
วันนี้น่าจะเป็นการแนะนำหนังสือที่ Ultimate ที่สุดล่ะครับ 📚
เพราะจะมีถามกันเข้ามาเรื่อยๆ ว่าควรอ่านอะไรเล่มไหน ก็เลยรวบรวมให้ครับ
พิเศษคือวันนี้แนะนำให้เป็นตามหมวด ตามปัญหา เลยครับ🔥🔥🔥
พร้อมเทคนิค Speed Reading และ การเสริมสร้างนิสัยการอ่าน
อยากแก้เรื่องไหน อ่านเล่มนั้นได้เลยครับ ซึ่งทุกเล่มมีแปลไทยครับ🤩
1. Time Management ⏰
Today Matters by John C. Maxwell
2. Life Management ✍🏻
7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey
3. Financial Management 💰
The Richest Man in Babylon by George S. Clason
4. Habit Changing 😍
Better Than Before by Gretchen Rubin
5. Attitude Boosting 🙋🏻♂️
สมองเศรษฐี by Khunkhao
6. Wisdom Bolster 🧘🏻♂️
51 weapons of the wise by Sean B.
7. Mental Intelligence 🤯
Awakening the Giant within by Tony Robbins
8. Emotional Intelligence 😃
Grit By Angela Duckworth
9. Spiritual Intelligence 😇
7 spiritual laws of success by Deepak Chopra
10. Communication Skills 🎯
Everyone Communicate, A few connect by John C. Maxwell
11. Public Speaking Skills 🎤
The Art of Public Speaking by Dale Carnegie
12. Relationship Caring 👪
5 Loves Languages by Gary Chapman
13. Building a Business Empire 📊
Good to Great by Jim Collins
14. Building a Great Success🌅
The Law of Success by Napoleon Hills
15. Building a Great Team 🎳
17 law of team building by John C. Maxwell
16. Building a solid Character 🐉
21 irrefutable law by John C. Maxwell
17. Developing Self-image 🦁
See you at the top by Zig Ziglar
18. Enhancing your Leadership 🦅
5 levels of leadership by John C. Maxwell
19. Mindset Developing 💡
Mindset by Carol Dweck
20. Life Philosophy 🕯
Law of Success by N. Hills
21. Physical Inspiration 🏋🏻♀️
The Sport Genes by David Epstein
22. Enlarging the dreams 🏞
Put your dream to the test by John C. Maxwell
23. Exploring the World inside 🗝
The Art of Pilgrimage by Phil Cousineau
24. Exploring the world outside ✈️
The Alchemist by Paolo Coelho
 
เดือนละ 2 เล่ม ครบหนึ่งปีครบ 24 เล่มพอดีครับ
เทคนิค Habitual Reading คือ ให้เลือกมา 2 เล่ม ต่อเดือน
เปิดดูจำนวนบทของแต่ละเล่มแล้วหารด้วยสี่ แล้วก็จะได้รู้ว่า อาทิตย์นึงและวันนึงต้องอ่านกี่บท
เล่มแรกอ่านทุกเช้า ตามจำนวนบทที่วางแผนไว้
อีกเล่มอ่านทุกคืน ตามจำนวนบทที่วางแผนไว้ 😎
เดือนนึงจะจบสองเล่มพอดีครับ พร้อมได้ฝึกวินัย การเห็นคุณค่าของเวลา และ ชีวิตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ 🆒
หากชอบใจเห็นว่าโพสต์นี้เป็นประโยชน์หรือ มีเล่มไหนแนะนำขอ Emoji 📚ที่ comment ครับ
#อยากเขียนมานานเรื่องนี้ #grit #businessmentor #growyourbusiness #ceomindset #leadershipcoaching #leadershiptips
#careertransition #businessgrowthstrategy #growthmindset #havana
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

สำบัดสำนวน

แน่นจัง...คงอ่านไหวค่ะ
31 พ.ค. เวลา 14:04