โพสต์

# แท้จริงเราเรียนเพื่อ 3 สิ่งนี้
ครั้งหนึ่ง อาจารย์ได้ถามนักเรียนในชั้นเรียนว่า
"พวกคุณขึ้นชื่อว่านักเรียนช่วยตอบผมหน่อยซิว่าเป้าหมายการเรียนของพวกคุณคืออะไร"
นักเรียนแต่ละคนก็คิด แล้วตอบไปตามความคิดและความตั้งใจของตัวเอง.บางคนตอบว่า อยากเป็นหมอ วิศวะ นักธุรกิจ ทหาร ช่างตัดผม นักสิ่งแวดล้อม บลาๆๆๆ.
บางคนก็ตอบ เรียนไปให้จบเอาใบวุฒิบัตรการศึกษา ให้พ่อแม่ภูมิใจ.บางคนก็ได้แต่นิ่งเฉย เพราะไม่รู้เป้าหมายในตัวเอง.
เมื่ออาจารย์ได้ยิน ได้เห็นเช่นนั้น ก็ได้แต่ยิ้มแล้วบอกกับนักเรียนว่า "ทุกคนมีเป้าหมายที่ต่างกันแม้แต่บางคนไม่รู้เป้าหมายก็ไม่ผิด.ไม่ว่าเป้าหมายของพวกคุณคืออะไร.ก็ไม่พ้นการเรียนเพื่อ3สิ่งนี้
1.เรียนเพื่อรู้ คนเราเวลาสงสัยก็มักจะหาคำตอบ จะหาคำตอบได้ก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจให้หายสงสัย.
2.เรียนเพื่อทำ เมื่อเรามีความรู้ ความเข้าใจ ก็นำไปใช้ ไปทำในงานนั้น.
3.เรียนเพื่อเผยแผ่.เมื่อพวกคุณรู้ เข้าใจ และลงมือทำแล้ว อย่าลืมสอนเรื่องนั้นให้คนที่เขาไม่รู้.
ฉะนั้น การเรียนโดยไม่คิด ย่อมไร้ประโยชน์ แต่การคิดโดยไม่เรียนนั้นเป็นอันตราย เมื่อมีโอกาสเรียนจงเรียน.แล้วนำความรู้ ความสามารถที่มีไปช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีโอกาส."
29/05/63
เรียบเรียง : PHAT
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้