โพสต์

มารู้จักดาวเสาร์ (Saturn)
ดาวเสาร์ (อังกฤษ: Saturn) เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 6 จากดวงอาทิตย์ ถัดจากดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของระบบสุริยะ รองจาก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์เป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณเก้าเท่า
ดาวเสาร์ (Saturn) มีดวงจันทร์ที่ถูกค้นพบแล้ว 82 ดวง ดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ ไททัน  (Titan) โดยมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธ เสียอีก
ระยะทางเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ 1,427 ล้านกิโลเมตร
ดาวเสาร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองรอบล่ะ 10.66 ชั่วโมง เวลาหนึ่งปีบนดาวเสาร์ เท่ากับ 12 ปีของโลก
ดาวเสาร์มีวงแหวนที่ค้นพบแล้ว 7 วง
ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ ประกอบด้วยไฮโดรเจนมากถึง 97%
แรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์ มีความแรงใกล้เคียงกันกับของโลกดังนั้นของที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมบนโลกถ้าไปชั่งบนดาวเสาร์ ก็จะได้น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัมเหมือนกัน
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้