โพสต์

มารู้จักดาวเนปจูน (Neptune)
ดาวเนปจูน (อังกฤษ: Neptune) เป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ ( (Ice Giant Planet) ที่มีระยะทางประมาณ 4.5 พันล้านกิโลเมตร ห่างจากดวงอาทิตย์ (ไกลจาก ดวงอาทิตย์ราว 30 เท่า เมื่อเทียบกับระยะของโลก)
ดาวเนปจูนมีวงแหวน 6 ชั้น มีดวงจันทร์ 13 ดวง หนึ่งในนั้นคือดวงจันทร์ไทรทัน (Triton Moon)
ดาวเนปจูนมีขานดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกประมาณ 3.8 เท่าของโลก
หนึ่งวันบนดาวเนปจูน เท่ากับ 16  ขั่วโมงของโลก  หนึ่งปีใช้ เท่ากับ 165 ปีของโลก
ถ้าเราเอาของหนัก 100 กิโลกรัมบนโลก ไปชั่งบนดาวเนปจูน ของนั้นก็จะหนักประมาณ 110 กิโลกรัม
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้