โพสต์


อนันต์ใหญ่แค่ไหน - Dennis Wildfogel
สำรวจแนวคิด "อนันต์ของอนันต์" อันสุดลึกล้ำ และเรียนรู้ว่าแนวคิดนี้ทำให้นักคณิตศาสตร์สรุปได้อย่างไรว่าคณิตศาสตร์มีคำถามที่ตอบไม่ได้ ด้วยการใช้พื้นฐานเรื่องเซต
7:10
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

ยุคใหม่การตลาดของไทย

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่เคยสังเกตุมาก่อนเลย
2 มิ.ย. เวลา 04:45