ทางสองแพร่ง ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ไม่ว่ารัฐจะเลือกแนวทางใด ทั้งต่ออายุหรือยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐต้องพิจารณาผลกระทบให้รอบคอบทุกมิติ ส่วนประชาชนต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้น เพราะจะเป็นหนทางเดียวในการปลดล็อกทุกสิ่ง แบบที่ไม่ต้องเผชิญทางสองแพร่ง...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้