โพสต์

ทบทวนธรรมซี่รีย์ใหม่
ทบทวนธรรม
ปฐมบทของการเริ่มกลับมา
มากล่าวมาเล่าแสดงทัศนะ
ผ่านการเขียนใน Blockdit
อีกครั้ง
ผมทิ้งงานเขียนในBD
ไปนานมาก
นานจนจำไม่ได้ว่านานเท่าไร
สาเหตุมาจาก
ผมหมดแรงกระตุ้น
ไม่ตื่นเต้นที่จะเขียน
เหมือนในช่วงแรกๆที่เริ่มเขียน
บวกกับงานที่ทำมีมากขึ้น
สิ่งที่อยากทำมีมากกว่า
จึงไม่จัดเวลาเพื่อจะเขียน
จวบจนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้
ก่อนที่จะเกิดวิกฤติ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่(covid19)
เป็นช่วงที่ผมเลือกที่จะไป
พัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรอินทรีย์ที่ราชบุรี(เรียกเท่ห์ๆๆ)
ฮ่าๆๆเรียกแบบเดิมคือทำไร่แบบอินทรีย์
ที่นี่เองที่ทำให้ผมนึก
อยากกลับมาเขียนงานในBDอีกครั้ง
สาเหตุมาจากการใช้ชีวิตในไร่ช่วงเวลาที่แดดแรง
ผมจะไม่ได้ทำงานในไร่
เพราะมันร้อนฮ่าๆๆ
ช่วงเวลานี้เองที่ผมได้อ่านหนังสือธรรมะมากขึ้น
บวกกับที่ลูกศิษย์ลูกหา
เพื่อนๆ ครูบาอาจารย์
ที่ยังเคารพนับถือกัน
ก็ปรึกษาหัวข้อธรรม
ชวนสนทนาธรรม
แลกเปลี่ยนมุมมอง
ความเข้าใจของแต่ละคน
ทำให้ผมได้กระจ่างในธรรมะแต่ละหมวดแต่ละข้อมากขึ้น
ซึ่งเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย
ที่ผมเองก็ไม่ได้ฉุกคิด
ในแง่มุมนี้มาก่อน
บวกกับในแต่ละเช้า
ที่ตื่นตี4ตี5
ลุกมานั่งสมาธิก่อนเข้าไปทำงานในไร่
ทำให้ธรรมะที่ได้อ่าน
ในช่วงกลางวันก็ผุดขึ้นมา
บ่อยๆในขณะนั่งสมาธิ
ด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากกลับมาแบ่งปันข้อคิดเรื่องเล่า
ที่ผมได้จากการศึกษาธรรม
ในไร่
จากนี้ไปผมจะเขียนธรรมะ
เป็นซีรีย์
เริ่มจาก
สัปปุริสธรรม7
ธรรมะหมวดนี้
ก็มีขุมพลังแห่งปัญญา
ซ่อนอยู่
สมควรที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
มงคล38 ธรรมะหมวดนี้
ถ้าเข้าใจเข้าถึง
ก็ไม่ต้องแสดงหา
หรือเดินทางไปหา
ความเป็นมงคลที่ไหนอีกแล้ว
บารมี30ทัศ ก็เป็นอีกธรรมะหมวดหนึ่ง
ที่มีอะไรซ่อนอยู่มากมาย
ถ้ารู้และเข้าใจทำตามได้
คำว่าวาสนาคำบารมี
โดยส่วนตัวแต่ละคน
จะเพิ่มพูนในตัวคนคนนั้นเป็นลำดับ
ธรรมะเหล่านี้จะได้ไม่อยู่แค่ในบทสวดอีกต่อไป
และจะมีซีรีย์ธรรมะหมวดอื่นตามมาเป็นลำดับ
และเป็นธรรมะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
สำหรับคนธรรมดาแต่
อยากมีชีวิตที่พิเศษ
และไม่ธรรมดา
อยู่ไหนมีจะแต่คนรักใคร่
จะลงมือทำสิ่งใด
มีแต่คนช่วยเหลือส่งเสริม
ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ
ที่อยู่ในBD
ท่านผู้รู้ดีแล้ว
หากท่านอ่านแล้วไม่ถูกไม่ควร
อยากตักเตือนหรือแนะนำก็เต็มที่เลยนะครับ
ผมถือว่าเสียงตำหนิติเตือน
เพื่อก่อ
เป็นเสียงของเทวดา
ช่วยชี้ทางแห่งปัญญาครับ
ท่านผู้รู้บ้าง
หากท่านอ่านแล้ว
อยากแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจ
เพื่อเพิ่มเติมมุมมองที่แตกต่าง
ผมยินดีเสวนาธรรมครับ
ท่านผู้ไม่รู้
หากท่านอ่านแล้ว
ไม่เข้าใจแต่อยากทำความเข้าใจให้ถูก
ก็ถามมาได้เลยนะครับ
ผมมีเวลามากพอที่จะเพิ่มเติมให้ท่าน
ขอบคุณBlockdidแอพดีดี
สำหรับนักอ่านนักพัฒนาตนเองด้วยการอ่าน
เก่ง กฤษสิญจ์
ความคิดเห็น

Apple News

สุดยอดครับ👍👍🙏
13 ก.ค. เวลา 08:41

I Labors

ขอกดติดตามข้อคิดและบทความดีๆ เพื่อเป็นอีก 1 กำลังใจนะครับ
9 มิ.ย. เวลา 14:12
1
9 มิ.ย. เวลา 22:43
9 มิ.ย. เวลา 10:05
1
9 มิ.ย. เวลา 22:43