โพสต์

#อาหารปลามีกี่ประเภท?
อาหารเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
คนและสัตว์ทุกชนิดมีความต้องการอาหารเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวันกันทุกคน โดยอาหารที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับชนิดของสัตว์จะช่วยให้สัตว์นั้นมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติได้ดี สมบูรณ์และแข็งแรง
ในปัจจุบันอาหารสัตว์น้ำถือได้ว่ามีการพัฒนาและมีความสำคัญทางด้านธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาหารปลาสวยงามจะมีความหลากหลายมากกว่าอาหารสัตว์น้ำประเภทอื่น เพราะลักษณะการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่แคบ ๆ สภาพแวดล้อมไม่เหมือนธรรมชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อย
การขาดสารอาหารบางส่วนจากธรรมชาติ ส่งผลให้ปลาสวยงามได้รับสารอาหารต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สารอาหารที่ปลาสวยงามต้องการหลัก ๆ จำพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดตร ส่วนสารอาหารรองจำพวกเกลือแร่และวิตามิน รวมถึงไฟเบอร์ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ขนาดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับตัวปลาแต่ละสายพันธุ์ในการกินอาหารนั้นด้วย
อาหารสัตว์น้ำแบ่งได้เป็น 2 ประเภท :
1. อาหารสำเร็จรูป
2. อาหารธรรมชาติ (อาหารที่เกิดจากธรรมชาติ)
1. อาหารสำเร็จรูป
ชนิดของอาหารสำเร็จรูปของปลาสวยงามมีจำหน่ายตามท้องตลาดมีอยู่ 3 ประเภท
1.1 อาหารเม็ดแบบจมน้ำ
อาหารชนิดนี้เหมาะสำหรับปลาสวยงามที่หากินอาหารตามพื้นก้นตู้ เช่น ปลาหมู ,ปลาปล้องอ้อย ฯลฯ เป็นต้น ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้เพราะปลากินไม่ทัน ทำให้อาหารที่เหลือจะตกค้างทั้งหมด
1.2 อาหารเม็ดแบบลอยน้ำ
อาหารชนิดนี้เหมาะสำหรับปลาทุกประเภท มักมีคุณสมบัติลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้ประมาณ 3-5 ชั่วโมง (แล้วแต่ยี่ห้ออาหาร) ทำให้ปลากินอาหารได้ดี เป็นที่นิยมอย่างมาก
1.3 อาหารผง
อาหารชนิดผงเหมาะสำหรับใช้อนุบาลลูกปลาเป็นหลัก มีลักษณะเป็นผงละเอียด กระจายตัวบนผิวน้ำ (เมื่ออาหารสัมผัสกับน้ำโดยตรง)
+ ลูกปลาจำพวกกินพืช เช่น ลูกปลาตะเพียนทอง ,ลูกปลาทอง และลูกปลาคาร์พ ควรให้อาหารผงแบบกระจายตัวที่ผิวน้ำ
+ ลูกปลาจำพวกกินเนื้อ เช่น ลูกปลาแขยงและลูกปลาดุก ควรนำอาหารผงมาผสมน้ำปั้นให้เป็นก้อนก่อน ให้พอดีกับปากของปลา
2. อาหารธรรมชาติ
อาหารที่มีชีวิต ปกติสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันได้มีการเพาะเลี้ยงอาหารธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะในปัจจุบันคนเรามีความต้องการค่อนข้างมากและสม่ำเสมอ อาหารธรรมชาติจัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ คุณค่าสารอาหารก็มาก และมีความสำคัญต่อธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในปัจจุบันเป็นอย่างมากด้วยอีก ถึงแม้ว่าอาหารสำเร็จรูปจะมามีบทบาทมากขึ้นและได้รับความนิยมค่อนข้างมากก็ตาม
ยังมีผู้เลี้ยงปลาสวยงามอีกเป็นจำนวนมาก ที่นิยมใช้อาหารสัตว์ที่มีชีวิตหรืออาหารที่ได้เกิดตามธรรมชาติ มาเป็นอาหารหลักไว้สำหรับการเลี้ยงปลาโดยเฉพาะ เพราะเชื่อว่าปลาจะมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสีสันสดใสมากกว่าให้ปลาทานอาหารสำเร็จรูป
นอกจากนี้ทั้งหมด อาหารธรรมชาติบางชนิดสามารถส่งออกไปทำตลาดต่างประเทศได้ด้วย ทั้งเพื่อนำไปใช้เลี้ยงปลาสวยงามและเพื่อใช้ผสมเป็นส่วนประกอบของอาหารสำเร็จรูปต่อไป นับว่าอาหารธรรมชาติยังมีความจำเป็นในธุรกิจการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
+ ยูกลีนา
+ ไรแดง
+ ลูกน้ำ
+ หนอนแดง
+ อาร์ทีเมีย
นิสัยการกินอาหารของปลา :
ปลาจะกินอาหารแตกต่างกันไปตามระดับความลึกของน้ำแบ่งออกเป็น
1. ปลาที่กินอาหารบนผิวน้ำ
2. ปลาที่กินอาหารกลางน้ำ
3. ปลาที่กินอาหารตามพื้นท้องน้ำ (ใต้พื้นตู้ปลา & ใต้บ่อปลา)
การเลือกให้อาหารปลา :
แบ่งปลาออกเป็น 3 ประเภท คือ ปลากินเนื้อ ปลากินเนื้อและพืช และปลากินพืช ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีความต้องการอาหารแตกต่างกันไป ดังนี้
1. ปลากินเนื้อ
ปลาที่ชอบกินอาหารจากเนื้อสัตว์ด้วยกันเอง ถ้าเราเลี้ยงด้วยอาหารอื่น มักจะหงอยซึม มีสุขภาพไม่ดีและบางตัวอาจตายได้ในที่สุด
2. ปลากินเนื้อและพืช
ปลาชนิดนี้สามารถกินได้ทั้งเนื้อสัตว์ด้วยกันเองและอาหารที่เกิดจากธรรมชาติ รวมถึงอาหารจำพวกสำเร็จรูปที่มนุษย์ได้ทำขึ้นมา สิ่งที่ควรเสริมคือ ให้เสริมด้วยอาหารที่เป็นผักสดหรือไฟเบอร์ให้เยอะ ๆ ลงไปเป็นครั้งคราว เพื่อช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ส่งผลให้ปลามีสุขภาพดีและแข็งแรง
3. ปลากินพืช
ปลาจำพวกนี้สามารถเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปได้อย่างสบาย ๆ ยังรวมถึงอาหารที่เกิดจากธรรมชาติ ปลาจำพวกนี้ก็ชอบเหมือนกัน โดยเฉพาะตะไคร่น้ำ สาหร่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปลาจำพวกนี้จะชอบแบบสุด ๆ อาหารสำเร็จรูปควรมีส่วนผสมของพืชเป็นส่วนใหญ่
การให้อาหารควรให้วันละ 1-2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ควรฝึกให้ปลาว่ายมากินอาหารซ้ำที่เดิมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ปลาเคยชินและจำเวลาที่เรามาให้อาหารได้ โดยเฉพาะปลาที่กินอาหารช้าจะสามารถเรียนรู้ตำแหน่งอาหารที่กินได้โดยอัตโนมัติ
ผู้เลี้ยงจะต้องพึงระลึกเสมอว่าอาหารที่ให้เหล่านี้หากปลากินไม่หมดจะเหลือตกค้างภายในตู้ และส่งผลให้น้ำเน่าเสีย ทำให้น้ำในตู้ไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของปลาโดยตรง สิ่งที่ควรทำคือ ไม่ควรให้อาหารมากจนเกินไปและเมื่อปลากินอาหารไม่หมดควรตักออกมาทิ้งข้างนอกตู้ในทันที
แหล่งอ้างอิง 1 : www.fisheries.go.th
แหล่งอ้างอิง 2 : www.home.kku.ac.th
แหล่งอ้างอิง 3 : www.sites.google.com
########## ช่องทางการติดตาม ##########
Facebook Page :
Instagram :
อ่านเพิ่มเติม
https://www.fishwayshopping.com/
ความคิดเห็น

Num'Fon

ได้ความรู้มากๆค่ะ ติดตามค่าาา😁😊
26 มิ.ย. เวลา 06:40
1

FISHWAY

ยินดีมากเลยครับบ
2 ก.ค. เวลา 15:12
1

เรื่องเล่าจากดาวนี้

เป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ 🤩😲
10 มิ.ย. เวลา 16:15
1

FISHWAY

ขอบคุณครับบ 🙏
26 มิ.ย. เวลา 06:54
1
10 มิ.ย. เวลา 05:10
1

FISHWAY

ยินดีมากครับผมม
10 มิ.ย. เวลา 09:44
1