โพสต์

ในโลกนี้ไม่มีใครอยากเป็นเลขศูนย์หรอก เพราะมันดูไม่มีค่า ไม่โดดเด่น
คนทุกคนต้องการเป็นเลขหนึ่ง เป็นที่หนึ่ง
แต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนยอมเป็นเลขศูนย์ต่อท้ายให้เรา
จงสำนึกในพระคุณของเขา
และเจียมตัวไว้เสมอว่า ค่าของเราถึงเก้าส่วน เก้าสิบ หรือ เก้าร้อยก้าวสิบเก้า มาจากเลขศูนย์พวกเขาเหล่านั้น...
จนเรามีค่าเป็น สิบ เป็นร้อย เป็นพัน!!! หรือมากกว่านั้น
เพราะแท้จริง ค่าเฉลี่ยของคุณมีเพียง 0.1% จากเลข10 นั่นเอง
10 100 1000 >>>>
จากคติเริ่องนี้ถ้ามองในแง่ของปรัชญาสังคม คิดว่าคล้ายๆกับ แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)บ้างในบางส่วน ผมเคยเขียนคราวๆโพสต์ไว้ในblockdit
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)เครดิตภาพ: www.finnomena.com
ท่านใดสนใจ ปรัชญาของมาร์กซ์ แปะลิงค์ไว้ให้ครับ
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)
ความคิดเห็น

forest gums

ในทรรศนะผมคิดว่า พุทธศาสนา เหมือนพยายามแสวงหา 0 ที่หายไป
16 มิ.ย. เวลา 08:32
1
15 มิ.ย. เวลา 15:56
1

Nature Sustainable Yield

น่าสน+ศึกษา
14 มิ.ย. เวลา 02:31
1