Blockdit Logo (Mobile)
หากยังจำได้ เดิมที่เรารู้จากข่าวคือ WHO บอกว่าจีนแจ้งเรื่องไวรัสอู่ฮั่นให้ทราบวันที่ 31 ธันวาคมพร้อมทั้งชมจีนว่ารีบแจ้งให้โลกรู้แต่เนิ่นๆ ต่างจากตอนระบาดของ SARS ปี 2003 ที่จีนปกปิดจนเรื่องแดงเนื่องจากมีคนจีนนำ SARS เข้าไประบาดไปในฮ่องกง
แต่จริงๆแล้ว จากรายงานสรุปของคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาสหรัฐพบว่า รัฐบาลจีนไม่ได้รายงานเรื่องไวรัสอู่ฮั่นต่อ WHO แต่อย่างใด แต่เรื่องมันแดงขึ้นจากข่าวออนไลน์ในจีนที่ระบบแปลภาษารวบรวมได้ใน ProMED ซึ่งเป็นระบบข่าวกรองของสหรัฐที่ทำหน้าที่เตือนภัยล่วงหน้าจากข่าวที่รวบรวมได้ต่างหาก ทำให้ WHO ติดต่อกลับไปที่จีนเพื่อสอบถามว่ามีการระบาดของโรคที่คล้าย SARS จริงหรือไม่ จีนจึงยอมรับว่ามีการระบาดจริง ซึ่งตอนนั้นจีนยังปกปิดเรื่องนี้อยู่โดยสั่งดำเนินคดีกับคุณหมอหลี่ที่เอาเรื่องไปโพสเตือนเพื่อนหมอด้วยกันอยู่
ดังนั้นที่ WHO ออกมาชมว่าจีนรีบแจ้งเตือนเกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่นแต่เนิ่นๆ จึงเป็นเรื่องโกหก จริงๆจีนทราบเรื่องนี้มานานแล้ว และน่าจะมีการปกปิดความผิดของห้องแล็บไวรัสอู่ฮั่น จึงทำให้ไม่มีการแจ้งต่อ WHO จนเรื่องมาแดงขึ้นเสียก่อน
ความคิดเห็น
18 มิ.ย. เวลา 06:24
สถานีความทรงจำ
มาติดตามครับ
17 มิ.ย. เวลา 20:01
สรีระไฟฟ้ากับนโม
เอาไปทำเป็นหนังได้เลย แต่นโมคิดว่า มันมีอะไรที่มากกว่าฝั่งจีนค่ะ
17 มิ.ย. เวลา 09:08

สรีระไฟฟ้ากับนโม

ก็ให้มันหักเหลี่ยมเฉือนคมกันไปเลย
18 มิ.ย. เวลา 09:46