Covid Disruption EP.1 | โลกเปลี่ยนไปพระพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลง? กับ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
.
ปิดมุมมองทางธรรมและทางโลก กับ "พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ"
.
ไม่ใช่แค่ “ประชาชน” ที่จะต้องปรับพฤติกรรมเพื่อให้รักษาชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคระบาด แต่ “พุทธศาสนา” ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อธำรงไว้ซึ่งศาสนาเช่นกัน
.
“ในหลักธรรมก็สอนอยู่แล้วว่า ทุกอย่างมันไม่มีความคงที่ ทุกอย่างปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดเวลา ธรรมะก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามสังคมอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าศาสนาจะถูกดอง ถูกแช่แข็งไม่เปลี่ยนไป”
.
พระมหาไพรวัลย์ ยอมรับว่า โควิด-19 ทำให้ญาติโยมเข้ามาทำบุญในวัดน้อยลงราว 80% และหันมาเลือกใช้ช่องทางการทำบุญอื่นๆ แทน เช่น ร่วมพิธีการทางศาสนาผ่านไลฟ์ การโอนเงินทำบุญออนไลน์ รวมไปถึงการสั่งอาหารมาทำบุญผ่าน Food Delivery ฯลฯ
.
เพราะพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์แสวงหาปัญญา คือการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ไปกับวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ดังนั้น โควิด-19 ไม่ได้เข้ามาเพื่อให้เรามองว่ามันคือความทุกข์แสนสาหัส แต่สอนให้แสวงหาปัญญาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น ว่าเราจะได้อะไรจากโควิด-19 บ้าง ใช้ปัญหามาเป็นบทเรียนเพื่อสอนให้พัฒนาตัวเองยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
.
ดังนั้น “โควิด-19” จึงเป็นเรื่องเดียวกันทั้งทางโลกและทางธรรม นั่นคือการมองที่สาเหตุของปัญหา ช่วยกันระมัดระวัง แก้ไขปัญหา รวมถึงการหาหนทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
.
วิดีโอ: บุณฑริกา พรมจารีย์
.
อ่านต่อได้ที่: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884884

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
พูดดีแต่ไม่เท่าอิสรามมีดีมากกว่าตัวแทนศาสนาพุดมีน้อยกว่าและแค่ธนาคารยังไม่มีเท่าอิสรามทำอะไรไปดูอีกเยอะทำให้เป็นศาสนาประจำชาตได้หรือยังกับคนพุทธ...
18 มิ.ย. 2020 เวลา 05:50
Sumethee seatung
พระพุดดีมาก
18 มิ.ย. 2020 เวลา 02:26