Covid Disruption EP.5 | องค์ความรู้เดิม กับ การสอนรูปแบบใหม่
‘โควิด-19’ เร่ง ‘การศึกษา’ ไทย ให้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน?
.
“ตอนนี้เราถูกผลักดันให้เข้าสู่ออนไลน์ การเรียนการสอนมันจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไป”
.
อาจารย์ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มศว สะท้อนถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หลัง “โควิด-19” เร่งให้ต้องปรับตัวท่ามกลางวิกฤติที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน
.
“เมื่อก่อนเราใช้วิธีการสอบ ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนแล้ว เราจะวัดได้อย่างไรว่าเขารู้เรื่อง เขาทำได้ อันนี้ก็เป็น New Normal อีกอันหนึ่ง”
.
ยิ่งไปกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงนี้ คือความท้าทายในระยะยาวที่ต้องหาโซลูชั่นถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา วัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในเวลาเดียวกัน
.
“มันคงถึงเวลาที่จะต้องพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์ ให้ตอบสนองความต้องการและธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม”
.
อ่านต่อได้ที่: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885550
.
.
วิดีโอ: ฐนัตถ์ภรณ์ สัจจะไทย

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้