"หมอยง"ห่วงโควิด-19ระบาดหนักตปท.เตือนไทยต้องระวังไม่ให้ระบาดซ้ำ
"หมอยง" เผยโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในบราซิล อินเดีย
บังคลาเทศ และประเทศในตะวันออกกลาง สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการระบาดทั่วโลกยังสูง เรายังคงต้องระมัดระวังอย่างมาก ไม่ให้มีการระบาดภายในประ
เทศเกิดขึ้นเราคงจะต้องต่อสู้ไปอีกยาวนาน
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า การระบาดของทั่วโลก ยังมีอัตราในการเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เมื่อเดือนเมษายนถึง
ต้นพฤษภาคม อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 ล้านคนจะใช้เวลา 12 วัน ต่อมาเมื่อถึงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงต้นมิถุนายน เป็นต้นมา อัตราการเพิ่มขึ้นในอัตรา 1 ล้านคนทุก 10 วัน มาในสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อไป มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น อาทิตย์ละ 1 ล้านคน ที่สำคัญ โรคระบาดเข้าสู่ประเทศ ลาตินอเมริกา และมีอัตราการเพิ่มตัวสูงมาก
โดยเฉพาะในบราซิลนอกจากนี้การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังเพิ่มขึ้นในอิน
เดีย บังคลาเทศ และประเทศในตะวันออกกลาง สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการระ
บาด จะเข้าสู่ทวีปแอฟริกาในที่สุดตัวเลขที่ไม่ได้วินิจฉัยจะมีจำนวนมากใน
ประเทศเพื่อนบ้านเรา ที่มีการระบาดมากและรวดเร็ว ก็คงจะเป็นอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์การระบาดทั่วโลกยังสูงอยู่ รวมทั้งประเทศที่ไม่อยู่ไกลจาก
บ้านเรานัก เรายังคงต้องระมัดระวังอย่างมาก ไม่ให้มีการระบาดภายในประ
เทศเกิดขึ้น เราคงจะต้องต่อสู้ไปอีกยาวนานทุกคนจะต้องช่วยกัน ที่จะไม่ลืมกำหนดระยะห่างสำหรับบุคคล สังคม ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย
อ่านข่าวเพิ่มเติม ได้ที่
อ่านเพิ่มเติม
https://www.nationtv.tv/main/content/378781609/?ams=
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้