ลายเสือ..จากเนื้อใน🐅🐅
ลายของเสือ เกิดจากในเนื้อไม่ใช่แค่ขน
ความดีของคน ต้องเกิดจากความจริงใจ
ไม่ใช่แค่เปลือกนอก 🐯🐯🐅🐅
ความดีคือสิ่งที่ทำแล้วสบายใจ ชุ่มชื่นหัวใจ นึกถึงครั้งใดก็มีความสุข แต่สิ่งที่ทำต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น เมื่อทำแล้วต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
เป็นจิตสำนึกที่ดีของมนุษย์
ถึงแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะมีความเห็นแก่ตัวที่อยู่ในใจของตนเอง แต่จิตสำนึกที่ดีจะทำให้มนุษย์เห็นแก่ผู้อื่นและส่วนรวมด้วย
ดังนั้น คนดีจึงไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว แต่จะเห็นแก่ผู้อื่นและส่วนรวมไปพร้อม ๆ กัน
หรือความดี อาจหมายถึง เจตนาที่ประกอบกับความไม่โลภ/ความไม่โกรธ/ความไม่หลง
บทสรุปของคนดี..
คนดี คือ คนที่คิดดี พูดดี และทำความดีเป็นปกติ มีจิตใจผ่องใส มีสติรำลึกถึงแต่สิ่งที่ดี
ท่านคิดว่าตัวเอง..เป็นคนทำความดีพอหรือยัง?
ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินตัวเรา ..เรารู้ตัวเอง..สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว..ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ..ทำดีต่อไป แม้ไม่มีใครเห็น..
...แล้วแต่จิตจะปรุงแต่ง...
ถ้าบทความนี้มีประโยชน์ กด Like กด Share เพื่อแบ่งปันข้อมูล
เป็นกำลังใจให้ 🌱🌱มุมมอง...ชาวบ้าน 🌱🌱
ด้วยนะคร่า❤️
ขอบคุณมากๆ ค่ะ🙏
ความคิดเห็น
สุยมาเคห์
มิน่าเขาถึงบอก "เสือไม่สิ้นลาย" ก็เพราะแบบนี้นี่เอง โกนขนออกแล้วยังมีลายอีก ฮา
5 ส.ค. 2020 เวลา 01:10
มุมมอง...ชาวบ้าน🌱🌱
ขอบคุณมากค่ะ
6 ส.ค. 2020 เวลา 08:35
Jan Kamolwan
พยามทำดีอยู่บางครั้ง มีสิ่งมากระทบก็ ก็รั่วบ้างแต่ก็แก้ไขดึง สติกลับให้ไวที่สุด
4 ส.ค. 2020 เวลา 13:54
มุมมอง...ชาวบ้าน🌱🌱
ขอบคุณมากค่ะ
6 ส.ค. 2020 เวลา 08:35
เจ่าฟาน 🕊
ขอบคุณบทความดี ๆ ครับ
1 ก.ค. 2020 เวลา 10:07
มุมมอง...ชาวบ้าน🌱🌱
ขอบคุณมากค่ะ
1 ก.ค. 2020 เวลา 23:11