SHOCK WAVE เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพท่านชาย
สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาย แข็งแรง ทรงพลัง อึดและทน เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนปรารถนา ไม่แต่เพียงเพื่อตัวเอง แต่ยังเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนานกับคนรัก ปัจจุบันด้วยสภาพการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายต้องทํางานหนัก พักผ่อนน้อย ขาดการออกกําลังกาย และความเครียด ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้สมรรถภาพท่านชายลดน้อยถอยลงกว่าที่ควรจะเป็น การแข็งตัวตอนเช้าที่ลดลง แข็งได้ไม่เต็มที่ แข็งได้ไม่นานพอ และอ่อนตัวระหว่างปฏิบัติกิจ และไม่สามารถแข็งกลับมาได้อีก
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ERECTILE DYSFUNCTION SHOCK WAVE
THERAPY (EDSWT) นับเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพท่านชาย ซึ่งได้รับการยอบรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ว่าสามารถช่วยฟื้นฟูและรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้จริง เพื่อให้ท่านชายมั่นใจในสมรรถภาพยิ่งขึ้น รักษาโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่ตํ่า ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ในองคชาตและทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณแกนองคชาตมากขึ้น เพื่อการเสริมสร้างให้การแข็งตัวกลับมาเป็นปกติดังเดิม แข็งแรง ทรงพลัง อึด ทน และควบคุมสั่งได้ตามต้องการ สามารถใช้เพื่อรักษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากต้นเหตุ ไม่เจ็บ และไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ ปลอดภัยกว่าการรับประทานยาระยะยาว
ภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่เต็มที่ ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์มักเกิดจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ การแข็งตัวของอวัยวะเพศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังอวัยวะเพศ ทําให้เกิดการขยายตัวของอวัยวะเพศ และเกิดการแข็งตัวขึ้น เส้นเลือดจํานวนมากในบริเวณอวัยวะเพศ ยังทําให้เกิดการตอบสนองที่ดีและสามารถควบคุมสั่งการได้ดีขึ้น
การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Shockwave Therapy
สําหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่รู้จักกันในชื่อ “Erectile dysfunction” (ED) นับเป็นปัญหาที่พบมากในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยปัญหาจะมีความรุนแรงตามอายุที่มากขึ้น และปัจจุบันเราพบปัญหานี้ในเพศชายเพิ่มขึ้นอย่างมาก และในอายุที่น้อยลง ภาวะการหย่อนสมรรถทางเพศนี้ยังเป็นสัญญานบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพ เป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติที่อาจจะเริ่มเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจ และเส้นเลือดสมองอุดตันอีกด้วย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอนั่นเอง
ผลการรักษาด้วยวิธีนี้สามารถได้ผลดีกับผู้ที่มีปัญหาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในระดับน้อย ถึงปานกลาง และรุนแรง หลังการรักษาด้วย Shockwave Therapy ผู้รักษาสามารถลดยา และหยุดยากลุ่ม Viagra ได้ โอกาสของความสําเร็จอยู่ที่ 70-85 % โดย Shockwave Therapy ยังสามารถใช้ในการรักษา ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง Chronic Prostatitis Pain Syndrome(CPPS) และอาการปวดจากพังผืดในองคชาต Peyronie ‘s disease
ขั้นตอนการรักษา
- การใช้เครื่องมือ Shock Wave ใช้เวลาในการรักษา 30 นาที สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์หรือปรับตามความสะดวกของผู้รักษาได้ (ให้ผลเร็วกว่าเทคนิคมาตรฐานที่ต้องใช้เวลาในการรักษา 6-12 ครั้ง)
- ไม่ต้องใช้ยาชาหรือยาระงับประสาทก่อนการรักษา
- สามารถกลับมาทํากิจกรรมตามปกติได้ทันที
นพ. สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน (ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย)
เยี่ยมชม
https://www.phukethospital.com/th/center/uro-clinic/
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้