โพสต์


ควายตำรวจแห่งเกาะมาราฌอ ประเทศบราซิล
แรกทีเดียวผู้เขียนจะเขียนเรื่องตำรวจควายแห่งเกาะมาราฌอ ประเทศบราซิล แต่เนื่องจากชื่อเรียกตำรวจม้าของไทยตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2494 นั้นดูจะไม่สมสมัย เพราะใน พ.ศ.2552 หน่วยงานของตำรวจม้าถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ" ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น "ควายตำรวจ" แทน "ตำรวจควาย" นั่นเอง
โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
บราซิล หรือสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลั้เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ั้และเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก มีพื้นที่กว้างขวางระหว่างตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้และมหาสมุทรแอตแลนติก มีพรมแดนติดกับทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ยกเว้นประเทศเอกวาดอร์และชิลี สำหรับชื่อประเทศ "บราซิล" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้เปลือกไม้ไปทำสีย้อมผ้า (เหมือนกับไม้ฝาง) บราซิลเป็นดินแดนแห่งเกษตรกรรมและป่าเขตร้อน การที่บราซิลมีทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายและมีแรงงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ (สูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก) และเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปัจจุบัน บราซิลใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาทางการ ซึ่งต่างกับทุกประเทศในละตินอเมริกาที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาทางการ
ที่ตั้งของเกาะมาราฌอที่ปากแม่น้ำแอมะซอน
เมื่อกล่าวถึงประเทศบราซิลแล้ว ก็จำเป็นต้องกล่าวถึงแม่น้ำแอมะซอนด้วย เพราะแม่น้ำแอมะซอนเป็นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำมากที่สุดในโลก มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 6,992 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีปากแม่น้ำกว้างที่สุดในโลก ซึ่งอยู่บริเวณทางเหนือของบราซิล ปริมาณน้ำที่ไหลออกยังมหาสมุทรแอตแลนติกมากถึง 45 ล้านแกลลอนต่อวินาทีในฤดูฝน ฝนที่ตกในลุ่มแม่น้ำแอมะซอนเฉลี่ยปีละ 3 เมตร (สูงสุด 6 เมตร) ถือเป็นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำจืดมากถึง 1 ใน 5 ส่วนของโลก มีแม่น้ำสาขาที่แยกออกจากแอมะซอนมากกว่า 1,100 สาขา อีกทั้งยังถือเป็นแม่น้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก เป็นแม่น้ำที่มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ปลามากที่สุดในโลก กว่า 3,000 ชนิด ซึ่งนับว่ามากกว่ามหาสมุทรแอตแลนติกเสียอีก
คราวนี้ก็มาถึงเกาะมาราฌอของประเทศบราซิลที่เป็นเกาะในแม่น้ำที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ถึง 40,100 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่ขนาดประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแอมะซอนในประเทศบราซิล ถึงแม้ทางด้านตะวันออกของเกาะมาราฌอจะติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก แต่บริเวณเกาะก็ล้อมรอบไปด้วยน้ำจืดที่มีปริมาณมหาศาล สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเกาะมาราฌอคือมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 400,000 คน แต่มีควาย คือควายเอเชียแบบบ้านเรานี่แหละครับอาศัยอยู่ประมาณ 500,000 ตัว
ควายตำรวจออกตรวจพื้นที่ในเกาะมาราฌอ
ควายเอเชียมี 2 ชนิดนะครับ คือ
1) ควายปลัก เป็นควายที่ชอบนอนแช่ปลัก มีรูปร่างล่ำสัน ผิวหนังมีสีเทาเข้มเกือบดำ อาจมีบ้างที่มีสีขาวเผือกอมชมพู มีขนเล็กน้อย ลำตัวหนาลึก ท้องใหญ่ หัวยาวแคบ เขามีลักษณะแบบโค้งไปข้างหลัง หน้าสั้น หน้าผากแบบราบ ตานูนเด่นชัด ช่วงระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างกว้าง ขาทั้ง 4 สีขาวแก่หรือสีเทาคล้ายใส่ถุงเท้าสีขาวั้คอยาวและบริเวณใต้คอจะมีขนขาวเป็นรูปตัววี หัวไหล่และอกนูนเห็นชัดเจน บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเลี้ยงควายปลักไว้ไถนา ได้แก่ ประเทศไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซียั้เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานในไร่นา เพื่อปลูกข้าวและทำไร่ และเมื่อควายอายุมากขึ้นก็จะส่งเข้าโรงฆ่าเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหาร
2) ควายแม่น้ำเป็นควายที่มีขนาดใหญ่ รูปร่างแข็งแรง ลักษณะทั่วไปจะมีผิวหนังสีดำ หัวสั้น หน้าผากนูน เขาสั้น และบิดม้วนงอ ส่วนลำตัวจะลึกมาก มีขนาดเต้านมใหญ่ ไม่ชอบลงแช่โคลน แต่จะชอบน้ำสะอาด มีหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์มูร่าห์ั้นิลิั้ราวีั้เมซานีั้เซอติั้และเมดิเตอร์เรเนียนั้เป็นต้น พบในประเทศอินเดียั้ปากีสถานั้อียิปต์ั้ประเทศในยุโรปตอนใต้และยุโรปตะวันออกแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ให้นมมากและเลี้ยงไว้เพื่อรีดนม
ควายตำรวจออกตรวจพื้นที่ในเกาะมาราฌอ
ควายที่เกาะมาราฌอนี่นะครับเป็นควายปลักแบบควายของบ้านเราประเทศไทยนี่แหละ เพราะมีการส่งควายไปขายทางเรือที่บราซิลตั้งแต่ พ.ศ.2433 เพื่อเอาไปใช้ในไร่นา นัยว่าเรือบรรทุกควายเกิดล่มใกล้ถึงเกาะมาราฌอ บรรดาควายเลยว่ายน้ำขึ้นฝั่งและอาศัยแพร่พันธุ์อยู่บนเกาะมาราฌอที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับควายปลักมาก เพราะมีห้วยหนองคลองบึงอยู่ทั่วไปจึงขยายพันธุ์เป็นแสนๆ ตัวในปัจจุบันจนกระทั่ง พ.ศ.2549 ทางการตำรวจของเกาะมาราฌอจึงเกิดไอเดียที่จะใช้ควายแทนม้า เพราะพื้นที่ของเกาะมาราฌอนั้นมีห้วยหนองคลองบึงเยอะแยะและมีโคลนมากด้วย ซึ่งม้าไม่ชอบแต่เหมาะสำหรับควายมาก จึงทดลองตั้งควายตำรวจขึ้นโดยตำรวจหน่วยนี้จะคอยช่วยเหลือชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เลยกลายเป็นจุดสนใจและเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาะนี้ ด้วยการพัฒนาการขี่ควายให้ดูสง่าผ่าเผยขึ้น โดยใส่อานใส่โกลนเหมือนอานม้า
นอกจากนี้ การตามจับผู้ร้ายด้วยควายนั้นสามารถตามลงไปในห้วยหนองคลองบึงได้โดยสะดวกและการควบควายไล่ผู้ร้ายก็มีผลดียิ่ง และที่สำคัญที่สุดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากอาหารและยาเป็นอย่างมาก เพราะควายเป็นสัตว์พื้นเมืองของเกาะมาราฌอมาตั้งนานนักหนาแล้วนั่นเอง
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้