โพสต์


พึงระวัง, ติดรูป ติดสุข ติดคิด ติดรู้
วางให้ว่าง ว่างแล้วก็พ้นทุกข์ทั้งปวง
🙏
ขอบคุณบทความดีๆค่ะ 🍀
#สติต่างนอกแต่เหมือนใน
“ ท้าวสักกะเทวราชเคยตรัสถามพระพุทธองค์ว่า “มีแนวปฏิบัติเพียงหนึ่งเดียว เป็นยาครอบจักรวาล
ใช้ได้กับสัตว์โลกทุกข์จำพวกหรือไม่พระพุทธเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ตรัสว่า “ไม่มี มหาบพิตร เพราะธรรมชาติสัตว์โลกมีความหลากหลาย มีอุปนิสัยใจคอแตกต่าง ไม่มีใครเหมือน ไม่เหมือนใคร ลอกเลียนแบบกันไม่ได้”...อ่านต่อ
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
28 มิ.ย. เวลา 03:56
1
อิ่มบุญ
สาธุครับ ขอบคุณที่ช่วยแชร์ครับ
28 มิ.ย. เวลา 02:43
1
ธรรมทันธีร์
บทความนี้ดีจริง ชอบค่ะ 🌲
28 มิ.ย. เวลา 05:50
1