โพสต์


[BREAKING] จีนอนุมัติวัคซีน COVID-19 เป็นชาติแรกของโลก
จีนอนุมัติวัคซีน COVID-19 เป็นชาติแรกของโลก...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
Tanas Intanon
โลกมีความหวัง เริ่มเห็นแสงสว่างบ้างแล้ว ขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์
30 มิ.ย. เวลา 01:48
นาย นิธิศักดิ์
ชงเอง กินเอง
30 มิ.ย. เวลา 01:39