โพสต์

หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ ทำไมบริษัท ใหญ่ ๆขยันออก
หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 1 ในเครื่องมือทางการเงินที่หลาย ๆ บริษัทในมหาชนหลายๆ แห่งกำลังเข็นออกมาใช้ในการระดมเงินกู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดใหญ่
#หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ คืออะไร...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้