โพสต์

CERN ค้นพบอนุภาคใหม่
'เตตระควาร์ก แบบชาร์ม'
นักฟิสิกส์ เรียก อนุภาคที่ประกอบด้วยควาร์กรวมๆกันว่า ฮาดรอน (hadron) อนุภาคที่เรารู้จักกันดี อย่างโปรตอน นิวตรอน คือ ฮาดรอน ที่ประกอบด้วยควาร์ก 3 อนุภาค
แต่ทฤษฎีทางฟิสิกส์บ่งชี้ว่าเป็นไปได้ที่จะมี อนุภาคฮาดรอนแบบผิดธรรมดา (Exotic hadron) ที่ประกอบด้วยควาร์ก 4 อนุภาคด้วย นั่นคือ เตตระควาร์ก (Tetraquark) ซึ่งเคยมี...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้