โพสต์

อดทนๆๆๆ
30% ของเงินเดือนคือค่าอดทน
ผมเคยคิดเล่นๆ ว่าในเงินเดือน 100 บาท เป็นค่าแรง 40 บาท ค่าความสามารถ 30 บาท และค่าความอดทน 30 บาท
ลูกน้องเงินเดือน 20,000 เป็นค่าอดทนเสีย 6,000...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้