มะเร็ง 2
มะเร็งขององค์กร และแพลตฟอร์ม
บทความตอนนี้
จะรวบยอด มะเร็งองค์กร และแพลตฟอร์ม
วัดอโศการาม สมุทรปราการ
สังคายนา
ชำระสะสาง ตรวจสอบ
พระพุทธศาสนา
ยืนยง คงกระพัน ถึงเกือบสามพันปี
อาศัย ผู้มีความสามารถ มาชำระสะสาง
พระธรรม และพระวินัย
ให้หมดจด ผุดผ่อง เหมือนต้นฉบับเดิม
.
บางครา
ก็ จำเป็นต้องตัดเนื้อร้าย
เนื้อดี ก็พลอยโดนลูกหลงไปด้วย
เช่น ครั้งพุทธศตวรรษที่3
พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมาชำระสะสาง
ด้วยพระองค์เอง
.
ทรงมีพระราชกฤษฎีกา
ให้ภิกษุทั้ง พระราชอาณาจักร สอบทานพระธรรม
และพระวินัย
พระองค์ นั่งประทับอยู่หลังม่าน
เมื่อพระองค์ ทรงถาม ภิกษุอีกฝั่ง
หากภิกษุนั้น ตอบคำถามพระวินัยและพระธรรม
ไม่ถูกต้องตาม หลัก
.
มีภิกษุ ถูกจับสึก(สิกขาลาเพศ)
ในครั้งนั้น เป็นจำนวนมหาศาล
ภิกษุที่ อุปสมบทถูกต้อง แต่ไม่รู้พระวินัยพระธรรม
ก็พลอย ถูกจับสึกไปหลาย
พระธรรมพระวินัย คือตัวแทนพระศาสดา
บล็อก
เมื่อชำระสะสาง พระธรรมวินัย
บริสุทธิ์ผุดผ่อง เหมือนพิมพ์เดิม
กุลบุตรกุลธิดา ผู้มาภายหลัง
เมื่อเข้าแบบ พิมพ์
บล็อกนั้น ก็ผลิต พระพิมพ์
ทั้งพระเล็ก พระใหญ่ ได้
.
การชำระสะสาง พระธรรมวินัย
เหมือนการดูแลรักษา บล็อกพิมพ์
เมื่อผ่านการใช้ ไปนานวัน
บล็อกนั้น อาจมีรอยร้าว
แสดงถึง เอกลักษณ์ของพระพิมพ์รุ่นหลัง
.
การชำระสะสาง
เป็นการบำรุงรักษาดูแล บล็อกพิมพ์
ให้คงคุณภาพ คุณสมบัติ เหมือนเดิม
พระที่ผลิตได้ เป็นพระแท้
ตามที่พระศาสดาทรงวางพระศาสนาไว้
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างสะพาน
องค์กรทุกชนิด
รวมถึงองค์กรธุรกิจทำกำไร
เมื่อทำการ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน
เหมือน วิศวกรโยธา ตรวจสอบสะพาน
ผลสอบ ทำให้ทราบล่วงหน้า
ถึงมะเร็ง โรคร้าย ในองค์กร
.
เมื่อทราบเหตุของโรค
ก็ สามารถแก้ไข
เพิ่มเสา เสริมคาน ปะอุด รอยรั่วหัวต่อสะพาน
สะพานแห่งองค์กร ก็ไม่ล่มสลาย ล้มละลาย
.
สำนักตรวจสอบบัญชี
เหมือนกับ นายแพทย์ อ่านค่า
ผลตรวจปัสสาวะ เลือด และอื่นๆ
นายแพทย์มือฉมัง มองผ่านๆ
ก็ทราบ ได้กลิ่นไม่ดี ตั้งแต่เริ่มมีเนื้อร้ายในองค์กร
.
เจ้าของธุรกิจ
ก็เหมือน มนุษย์
เสียทรัพย์ เพื่อรักษาชีวิต
หรือจะยอมเสียชีวิต เพื่อทิ้งมรดก
ให้คนรุ่นหลังใช้
ก่อสร้างตามแบบ
ปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและธรรมาภิบาล
เรื่องนี้เกิดในประเทศญี่ปุ่น
รถยนต์ ยี่ห้อเอ็มไอทีมอเตอร์
ประสบอุบัติเหตุ
และมีผู้เสียชีวิต
.
อุบัติเหตุ ครานั้น
เป็นเหตุ ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น (เกิดจากล้อรถยนต์)
และไม่ควรที่ จะต้องมีผู้เสียชีวิต
เป็นข่าว ที่ผู้คนในญี่ปุ่นให้ความสนใจ
เมื่อเกือบยี่สิบปีแล้ว
.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ ทำการสอบสวน
ยิ่งขุดคุ้ย ก็พบเงื่อนงำ ขยายความอีก
ในระเบียบของ ประเทศญี่ปุ่น
หากผู้บริโภค ร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย
บริษัทผู้ผลิต ต้องทำสำเนาคำร้องเรียนนั้น
ทำขึ้นอีกชุด ส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
.
แต่ บริษัทเอ็มไอทีมอเตอร์
กลับทำการ เก็บเอกสารร้องเรียน
อย่างมิดชิด
เมื่อเป็นอุบัติเหตุ ขึ้น
ยิ่งสาวไป ก็ยิ่งเจอเนื้อร้าย
.
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ต่อ เอ็มไอทีมอเตอร์ ก็ลดลง
ธุรกิจ ผลิตอะไรออกมา ไม่มีใครกล้าเสี่ยงซื้อหามาใช้
เข้าขั้นล้มละลาย
ปัจจุบัน บริษัทนี้ ถูกซื้อไปในราคาเลหลัง
ภายใต้เงา บริษัทรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศส
.
เรื่องที่2
กรณี ปฏิบัติผิดกฎหมาย ในไทย
ของ อีเอ็นจีแอร์
เรื่องนี้เป็นข่าวดังใหญ่
สมัยเกือบยี่สิบปีแล้ว
มีการตรวจสอบ พบว่า
"สติ๊กเกอร์แอร์"
(เครื่องหมายแสดงชำระภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ ติดไว้ที่ตัวเครื่อง)
ที่ติดอยู่ บนตัวเครื่องปรับอากาศ
ในอาคารเรียน ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ชื่อดัง
ในเขตลาดกระบัง
เป็นสติ๊กเกอร์แอร์ปลอม
.
ทางภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ก็ มองปราดเดียว ก็ทราบ
ยิ่งสาว ยิ่งเจอกลิ่นไม่น่าชม
แบรนด์แอร์ นี้เริ่มเป็นที่รู้จักกับคนทั่วไป
อาศัย อดีตนาย ก.
มาเป็นพรีเซ็นเตอร์
.
สุดท้าย
กระทรวงการคลัง
มีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนธุรกิจการค้า
เพราะทำความเสียว เอ๊ยเสียหายให้ภาครัฐ
จำนวนเงินมหาศาล
(นี่แค่ ตรวจสอบที่เดียว ยังหลายร้อยลลล)
ภาพจากเพจลงทุนแมน
การตรวจสอบบัญชี
เป็นสิ่งสำคัญ
ปัจจุบัน กองทุนเฮดจ์ฟันด์
ต่างคลื่นเหี้ยน อาเจียน อาหารไม่ย่อย
จากการ เข้าไปลงทุนใน สตาร์ทอัพ
ที่มี ผู้บริหาร ชอบห่อ ชอบหมก
.
เปิด แกะ ห่อธุรกิจออกมาตรงหน้า
ก็ หน้ามืดตาลาย
คล้ายจะเป็นลม
กับผู้บริหารชอบหมก
เนื้อร้าย บนแพลตฟอร์ม
ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ในอดีต มีกรณีคลาสสิค เกิดขึ้นกับธุรกิจสิ่งพิมพ์
มีนิตยสารหัวหนึ่ง ฟ้าๆๆ
เจ้าของธุรกิจ เป็นนักเขียนมืออาชีพ ระดับตำนาน
.
อาจจาก ขาดสภาพคล่อง
หรือ อะไรก็ได้ในโลกธุรกิจ
เด็กส่งหนังสือ(สายส่ง)
ก็ ทำการหักดิบ
ไม่ขนส่ง ไม่กระจายสินค้า(นิตยสาร)ให้
เมื่อขาดสายส่ง
ก็ มีสภาพเป็นนกป่วย
และก็เป็นที่น่าเสียดาย
นิตยสารฉบับนั้น ก็อำลาบรรณพิภพไป
.
หนังสือพิมพ์ หรือแพลตฟอร์มสมัยใหม่
เมื่อเผยแพร่ ภาพ เสียง
จากใคร ทำอะไร ที่ไหน
ที่บิดเบือน
ภาพที่ผิดจาก ศีลธรรมจรรยา
.
ผลร้าย
เหมือนเครื่องขยายเสียง ที่ลำโพงขาด
ขาดจาก ผู้รับชมเดิม
เมื่อ เผยแพร่ นานวัน ไม่แก้ไข
สุดท้าย องค์กรแห่งนั้นก็ สลายไป
เหมือนเพาเวอร์แอมป์ ที่ภาคขยายชำรุด
.
ปัจจุบัน
ก็ มีข่าวใหญ่ในโลกออนไลน์
หลายแพลตฟอร์ม ทำเงินหาย
จำนวนน่าตกใจ
.
สาเหตุ เดิมๆ
การเผยแพร่ คำลวง ข้อมูลเท็จ
แพลตฟอร์มนั้น นานวัน
ขาดจากความน่าเชื่อถือ
เป็นมะเร็งร้าย คืบคลานเข้าไปทำงานภายใน
องค์กรแห่งนั้นอย่างเงียบเชียบ
กว่าจะยอมรับ ความจริง
ก็ อยู่ในระยะสุดท้าย
บทสุดท้าย
มะเร็งสองตอน ก็ยุติลง
ขอทุกท่านผู้อ่าน มีสุขภาพกายใจดี
มีเงินเต็มกระเป๋า ทุกท่าน
7 กรกฎาคม 2563
17:49 น.
ความคิดเห็น
สวัสดีคาลิมบา..เพจป๋อเอง
มาเคลียร์ใจเรื่องมะเร็ง ขอบคุณขอรับ
8 ก.ค. 2020 เวลา 10:35
CHAOS SiVILAI
ขอบคุณครับ
8 ก.ค. 2020 เวลา 10:41
ถ้าใจเราดี..
ขอบคุณแนวทาง ให้คิดแบบนี้ครับพี่ควร😆
7 ก.ค. 2020 เวลา 11:52
CHAOS SiVILAI
ครับผม
7 ก.ค. 2020 เวลา 12:01