โพสต์

• ภาพแผนที่โลก แสดงถึงประเทศคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน (สีแดง) และประเทศคอมมิวนิสต์ในอดีต (สีน้ำเงิน)
ขอบคุณภาพจาก mapsphere
คอมมิวนิสต์ (Communist) เป็นชื่อของรูปแบบการปกครองและเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง โดยถือกำเนิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ภายใต้การนำของนักปรัชญาชาวเยอรมันนามว่า คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)
Karl Marx ผู้ก่อตั้งแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์
หลักการสำคัญของคอมมิวนิสต์ เกี่ยวข้องกับการล้มล้างระบบชนชั้นสังคม การล้มล้างทุนนิยม การแบ่งจ่ายทรัพยากร และการปฏิวัติเพื่อให้ชนชั้นกรรมาชีพปกครองประเทศ
โดยชาติแรกของโลกที่ได้ใช้คอมมิวนิสต์ เป็นรูปแบบในการปกครองประเทศ ก็คือ สหภาพโซเวียต (หรือชื่อทางการ สหภาพแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต : Union of Soviet Socialist Republic) ซึ่งก่อตั้งในปี 1922 ภายใต้การนำของ วลาดิเมียร์ เลนิน (Vladimir Lenin)
Vladimir Lenin ผู้ก่อตั้งสหภาพโซเวียต ประเทศคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลก
ต่อมาในช่วงสงครามเย็น แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็ได้รับการเผยแพร่ และแพร่หลายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคยุโรปตะวันออก เอเชีย รวมไปถึงประเทศในแถบแอฟริกา
แผนที่ของชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก ในช่วงสงครามเย็น
จนกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ชาติคอมมิวนิสต์หลายแห่ง ทั้งในยุโรปตะวันออก และแอฟริกา ก็ได้ถึงกาลล่มสลายลง ก่อนที่ผู้นำของชาติคอมมิวนิสต์อย่าง สหภาพโซเวียตจะล่มสลายตามลงไป ในปี 1991
ในปัจจุบันมีเพียงแค่ 5 ประเทศเท่านั้น ที่ยังคงปกครองภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ (Socialist Communist) อันประกอบไปด้วย
1) สาธารณรัฐประชาชนจีน 🇨🇳
(People's Republic of China)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1949
2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 🇱🇦
(Lao People's Democratic Republic)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1975
3) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 🇻🇳
(Socialist Republic of Vietnam)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1976
4) สาธารณรัฐคิวบา 🇨🇺
(Republic of Cuba)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1959
5) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 🇰🇵
(Democratic People's Republic of Korea)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1948
แผนที่ประเทศคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน (ในภาพไม่นับรวมเกาหลีเหนือ)
** บางแหล่งข้อมูล ไม่นับให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือเกาหลีเหนือ เป็นประเทศที่ปกครองภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ โดยมองว่าเกาหลีเหนือ ปกครองภายใต้เผด็จการ ลัทธิจูเซ (Juche) แทน
นักวิชาการทางการเมืองบางส่วนมองว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่มีประเทศคอมมิวนิสต์ใด ๆ ในโลกนี้ ที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบตามแนวทางของคาร์ล มาร์กซ์ เลย
*** Reference
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น

พลการเมือง

ผมว่าเกาหลีเหนือปกครองโดยราชวงศ์คิมครับ -0-
1 ส.ค. เวลา 14:49
3

นายวุฒินัท ภูใหญ่

รัสเซียไม่นับเป็นคอมเร้อครับ?
1 ส.ค. เวลา 13:50
1

Watcharabhum Vaivong

สหภาพโซเวียตล่มสลายไปในปี 1991 แล้วครับ หลายคนๆ อาจจะยังเข้าใจว่า สหภาพโซเวียตก็คือ ประเทศรัสเซียในสมัยก่อน ซึ่งเป็นสมัยที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่แท้จริงแล้ว สหภาพโซเวียตคือ การรวมตัวกันของบรรดาประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้น 15 ประเทศ ลองหาดูเพิ่มเติมครับ ในช่วงท้ายสงครามเย็น บรรดาชาติสมาชิกต่างๆ ในสหภาพโซเวียต ได้เกิดการแยกตัวและประกาศเอกราช จนกระทั่งนำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.19...ดูเพิ่มเติม
1 ส.ค. เวลา 14:18
3