โพสต์

• The French Wars of Religion
สงครามศาสนาในฝรั่งเศส
สมเด็จพระราชินีแคทเธอรีน เดอ เมดิซี (Catherine de Medici) แห่งฝรั่งเศส ขณะทรงทอดพระเนตรศพของพวกอูเกอโน ที่ถูกสังหารในสงครามศาสนาฝรั่งเศส
ย้อนกลับไปในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วาลัวส์ (Valois)
โดยช่วงเวลาดังกล่าว ยังเกิดความขัดแย้งขึ้น ระหว่างชาวฝรั่งเศสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก กับพวกอูเกอโน (Huguenot) ซึ่งก็คือ ชาวฝรั่งเศสที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์
พวกอูเกอโน หรือชาวฝรั่งเศสที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ ต่างพากันหลบซ่อน เพื่อไม่ให้ถูกพวกคาทอลิกสังหาร
กลุ่มฝูงชนชาวคาทอลิก บุกเช่นฆ่าพวกอูเกอโนอย่างโหดเหี้ยม
ในช่วงเวลานั้น กษัตริย์ที่ปกครองฝรั่งเศสก็อ่อนแอและไร้ความสามารถ ทำให้ความแตกแยกทางศาสนาลุกลามบานปลาย ในที่สุดจึงเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นในปี ค.ศ.1562
การสู้รบและความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทั้งฝรั่งเศส โดยเฉพาะกับเหตุการณ์การสังหารหมู่วันนักบุญมาร์โธโลมิว (St. Bartholomew Massacre) ที่กลุ่มคาทอลิกทำการสังหารหมู่พวกอูเกอโน เมื่อปี ค.ศ.1572 ทำให้มีพวกอูเกอโน ถูกสังหารมากกว่า 3 หมื่นคน
ภาพของเหตุการณ์การสังหารหมู่วันนักบุญมาร์โธโลมิว โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในสงครามศาสนาฝรั่งเศส
ท้านที่สุดสงครามก็ยุติลงในปี ค.ศ.1589 เมื่อ อองรี แห่งนาวาร์ (Henry of Navarre) ผู้นำของพวกอูเกอโนสามารถยุติสงครามได้
หลังจากนั้นอองรีก็ได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าอองรีที่ 4 (Henry IV) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon) เป็นการสิ้นสุดราชวงศ์วาลัวส์ที่ปกครองฝรั่งเศส มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1328
พระเจ้าอองรีที่ 4 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง
พระเจ้าอองรีที่ 4 ทรงยุติความขัดแย้ง โดยการหันมานับถือนิกายโรมันคาทอลิก พร้อมออกประกาศกฤษฎีกาแห่งนองต์ (Revocation of the Edict of Nantes) ในปี ค.ศ.1598 เพื่อให้ฝรั่งเศสมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา
กฤษฎีกาแห่งนองต์ถูกบังคับใช้จนถึงปี ค.ศ. 1685 ก่อนที่จะถูกยกเลิกในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (Louis XIV)
*** Reference
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น
3 ส.ค. เวลา 12:39
1