โพสต์

ข่าวดี......สหรัฐบอกประเทศไทย ความเสี่ยงต่ำ
ขอบคุณภาพจากช่อง 3
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ได้เปิดเผยผลการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 ในระดับนานาชาติว่า การระบาดยังรุนแรงมากทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันเกือบ 300,000 คนหรือเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านคนในทุก 3-4 วัน
ในด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการเดินทางระหว่างประเทศนั้น ในสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเป็นข่าวดีของประเทศไทย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรับระบบการให้คำแนะนำการเดินทางของคนอเมริกัน
จากเดิมที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศแนะนำให้คนอเมริกันไม่เดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศ (Do Not Travel advisory) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา รวมทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ได้ยกระดับความเสี่ยงเรื่องการเดินทางโดยแนะนำให้ไม่เดินทางโดยไม่จำเป็น (Non-essential Travel) นั้น
ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์ในระดับโลกและระดับประเทศใหม่ เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปหลายอย่างมาก
หลังการจัดอันดับใหม่ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ซึ่งมีเพียง 7 ประเทศหรือดินแดนเท่านั้น ได้แก่ ไทย นิวซีแลนด์ ฟิจิ หมู่เกาะโบแนเรอ ซาบา ซินต์เอิสตาซียีส และเซนต์บาร์เตเลมี โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำมากอีก 13 ประเทศ/ดินแดน เกือบทั้งหมดเป็นเกาะหรือประเทศขนาดเล็กหรือมีประชากรไม่มาก
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและCDC ของสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์จากสถานการณ์การติดเชื้อ ปัจจัยเรื่องการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการควบคุมและบริหารสถานการณ์ จึงได้ออกเป็นคำแนะนำเรื่องการเดินทางให้กับคนอเมริกันเป็นรายประเทศ ซึ่งจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
ในการนี้ ประเทศและดินแดนต่างๆส่วนใหญ่ทั่วโลก (207 ในจำนวน 241 ประเทศหรือดินแดน) ยังถูกจัดอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งยังแนะนำให้ไม่เดินทางไปยังประเทศหรือดินแดนดังกล่าว รวมทั้งไม่มีประเทศใดจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปานกลาง และอีก 14 ประเทศมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมินได้
ขอบคุณรูปภาพจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อคำแนะนำการเดินทาง โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้
1. กลุ่มความเสี่ยงสูง จำนวน 207 ประเทศ/ดินแดน
2. กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ไม่มี
3. กลุ่มความเสี่ยงต่ำ จำนวน 7 ประเทศ/ดินแดน โดยในทวีเอเชีย ได้แก่ ไทย และนิวซีแลนด์
4. กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก จำนวน 13 ประเทศ/ดินแดน โดยในทวีปเอเชีย ได้แก่ บรูไน ลาว มาเก๊า ไต้หวัน ติมอร์-เลสเต
5. กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน จำนวน 14 ประเทศ/ดินแดน
นี่เป็นรายงานฉบับที่3 แล้ว ที่ยืนยันว่าประเทศไทยเราถือเป็นแนวหน้าของโลก ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาเราเดินมาถูกทางแล้ว ทั้งมาตรการในการดูแลของรัฐ การประกาศพรก.ฉุกเฉิน การปิดน่านฟ้า และที่สำคัญ คนไทยร่วมใจสามัคคี ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง
สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นจุดแข็งที่แสดงให้ทั่วโลกเห็นว่า"ประเทศไทยสุดยอด"ขนาดไหน......
เป็นอีกหนึ่งเสี่ยงที่ขอชื่นชมคนไทยทุกคนครับ
ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ความคิดเห็น

Nature Sustainable Yield

บทความดีมา +1 ครับ
15 ส.ค. เวลา 09:45
1
15 ส.ค. เวลา 11:46
1

ความจริงเพื่อใคร

อาจมองยากนะคะถ้ายังไม่รู้จักเจ้าไวรัสดีพอการประกาศสร้างความสบายใจ แต่ก็ยากนะคะถ้าจะไม่ระบุปัจจัย
10 ส.ค. เวลา 03:18
1
15 ส.ค. เวลา 11:46
1