วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยในการฝ่าวิกฤติโควิด 2019 ไปด้วยกัน
ภาพที่ 1: Corona virus หรือ COVID-19 ที่มาภาพ: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#2ab2ae045f5f
3 เม.ย. 2563 - ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) พุ่งเกินกว่า 1 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก้าวกระโดดแซงประเทศอื่น ๆ ไปอย่างน่าเป็นห่วงจริง ๆ ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน บทเรียนจากไข้หวัดใหญ่สเปน (1918 Spanish Flu) สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 น่าจะเป็นกรณีศึกษาแบบอย่างที่นักรบโควิด-19 ทั่วโลกสามารถนำมาเป็นเรียนรู้และประยุกต์ได้
ภาพที่ 2: Dashboard ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน “ไวรัสโคโรนา” การติดตามการแพร่กระจายของ โควิด 2019 จากทั่วโลก) ที่มาภาพ https://coronavirus.jhu.edu/map.html
ตั้งแต่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศจีน ทางรัฐบาลของทุกประเทศรวมถึงรัฐบาลของประเทศจีนเองด้วยนั้น ก็ได้หันมาใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาวิธีรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 2019 เทคโนโลยีที่รัฐบาลทั่วโลกได้นำมาใช้ประโยชน์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 2019 ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นที่นิยมในโลกยุคดิจิตัลทั้งสิ้น อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตำแหน่งจากโทรศัพท์มือถือ การใช้แอปฯ เพื่อติดตามผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ การทำ Dashboard เพื่อติดตามจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในและต่างประเทศแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
วันนี้เราจะมาดูว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและศาสตร์ใหม่ ๆ ที่กำลังติดเทรดอย่าง
การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Sciences)
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
หรือการทำ Machine Learning
นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับโควิด-19 ได้อย่างไรบ้างดังต่อไปนี้
1. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจหา ติดตาม และพยากรณ์การแพร่ระบาด
2. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสและพัฒนาหายาต้านเชื้อและรักษา
3. ใช้ในการตรวจสอบการขอเงินชดเชยกับบริษัทประกันหรือใช้ในการตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ต่าง ๆ
4. ใช้โดรนในการส่งพัสดุทางการแพทย์
5. ใช้หุ่นยนต์ทำงานที่เสี่ยงภัย เช่น การฉีดยาฆ่าเชื้อ การส่งอาหาร การให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น
6. ใช้ Chatbot เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และตอบข้อสงสัยทั่วไปเพื่อลดการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
7. ใช้ Supercomputer และระบบ Cloud มาช่วยในการประมวลผลข้อมูล share ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล
8. ใช้เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน เช่น การทำงานจากบ้าน
เหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด 2019 ครั้งนี้ต้องถูกจารึกไว้เป็นวิกฤติอันดับต้น ๆ ของโลกอย่างแน่นอน แต่เราทุกคนต้องร่วมกันต่อสู้และฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน และที่สำคัญเราต้องพยายามเปลี่ยนวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาสเพื่ออนาตคของเราทุกคน และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและศาสตร์ใหม่ ๆ ที่กำลังติดเทรดอย่างการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Sciences) หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จะสามารถช่วยให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างประสบความสำเร็จ
อ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Big Data ได้ที่
#govbigdata #bigdata #bigdatathailand #datascience #dataengineer #dataanalytic #digitalthailand #Coronavirus #COVID2019 #DataScienceToFightCOVID #AIToFightCOVID
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้