พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร ?
คำตอบมีมากมาย ในที่นี่จะตอบว่าพระองค์ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก เป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อชาวโลกมากที่สุด...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้