โพสต์

3 คำถาม เรื่องขายคืน RMF เมื่ออายุครบ 55 ปี??
หลายคนสงสัย เรื่องเงื่อนไขการถือครอง RMF ที่ว่า ต้องถือครองจนถึงอายุ 55 ปี และต้องลงทุนอย่างน้อยมา 5 ปี โดยนับแบบวันชนวัน ถึงจะขายได้แบบไม่ผิดเงื่อนไข การนับปีที่ว่านี้นับยังไง นับแต่ละครั้งที่ซื้อเลยรึเปล่า ใครสงสัยมาอ่านกัน...
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#กองทุนรวม
#RMF
#กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
#ลดหย่อนภาษี
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้