โพสต์

เรา ...
เกิดมาเพื่ออะไร
#ภาพประกอบจากหนังสือ “ฉลาดในจิต” ของพระรุจ โพธิญาณ
#ขอบคุณ คุณสุชาดา ณ โคกช้าง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้