happiness 💌
:::: ถ้ามีปรอทวัดความสุขได้ ระดับความสุขของเรา จะขึ้นไปแตะตัวเลขระดับไหน
▪︎ จริงๆแล้วค่าของความสุข ของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน ความสุขระดับปานกลาง ของคนๆหนึ่ง อาจจะเป็นความสุขที่เต็มร้อย ของบางคนที่ได้รับสิ่งๆเดียวกัน...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้